PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Problém vědomí v klasické německé filosofii - AFS100640
Anglický název: The Problem of Consiousnes in the Classical German Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (15.09.2014)
Problematika vědomí je v německé klasické filosofii jedním z nejzákladnějších témat, která rozvíjí. Budeme zkoumat, jak toto téma vypracovávají Kant, Reinhold a Fichte. Uvedení myslitelů artikulují problém vědomí jako otázku po jeho konstituci a podmínkách této konstituce. Pro Kanta jde o vztah mezi původní jednotou apercepce, kategoriemi a smyslovou rozmanitostí. Kant dospěje k tomu, že nejvyšší podmínkou možnosti vědomí je právě původní syntetická jednota apercepce, jejímž výrazem je věta "Já myslím". Reinhold se pokusil učinit z věty, která artikuluje základní strukturu vědomí, nejvyšší princip veškeré filosofie. Otevřel tím diskusi, která zaměstnávala nastupující generaci myslitelů v první polovině 90. let 18. století. Reinholdův princip vědomí na sebe záhy přitáhl kritickou pozornost, jejímž nejvýraznějším představitelem byl G. E. Schulze. Pod vlivem této kritické reflexe formuluje Fichte svou představu o konstituci vědomí a jejích podmínkách.

V doprovodné četbě budeme číst Transcendentální estetiku Kritiky čistého rozumu.

Literatura:
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, vyd. v nakl. Meiner (příp. Suhrkam či Reclam), (používat lze i anglický překlad nebo český překlad).
Jako úvod do Kantovy filosofie: P. Guyer, Kant, London/New York 2006.

Další literatura bude uváděna v průběhu přednášek.

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování protokolu z četby a vypracování seminární práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK