PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Idealismus v raném novověku - AFS100639
Anglický název: Idealism in early modern thought
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (26.09.2014)

V raném novověku se poprvé objevila idealistická filosofie, podle níž duše je nejpodstatnějším jsoucnem a hmotné a prostorové entity jsou bez ní zcela nemyslitelné. Cíle našeho kurzu jsou (i) stopovat první kroky k idealismu u Descarta, Malebranche a Leibnize; (ii) zkoumat první ryze idealistický systém u Berkeleyho. Mezi hlavními texty kurzu budou Descartes, Meditace o první filosofii; Leibniz, Monadologie; Malebranche, Hledání pravdy; a Berkeley, Pojednání o principech lidského poznání a jeho Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRHILL (29.09.2014)

Požadavky:

Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student rozpracuje jako kratší seminární práci (4+ normostrany).

Sylabus
Poslední úprava: UFRHILL (26.09.2014)

1. Úvod do problematiky

2. Descartes a důkaz vnějšího světa.

3. Descartovo pojetí myslící substance a její idejí.

4. Malebranche a okasionalismus.

5. Malebranche o tom, že všechny ideje vidíme v Bohu.

6. Leibniz o monádách a o podstatě hmoty.

7. Berkeley o vidění.

8. Berkeley proti abstrakci.

9. Berkeley o rozlišení mezi primárními a sekundárními kvalitami.

10. Berkeleyho "mistrovský argument".

11. Berkeleyho pojetí duše.

12. Berkeley o čase a prostoru v rámci idealismu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK