PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etika a politická filosofie - AFS100638
Anglický název: Introduction to ethics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Berlin_Dva_Pojmy.pdf Isaiah Berlin, Dva pojmy svobody Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
stáhnout sem_prezentace_LS_aktual.pdf Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
stáhnout sem_prezentace_ZS_opraven.pdf seznam prezentací Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (21.09.2015)
V přednášce zkombinuji systematický a historický přístup k úvodu do politické filosofie. Velmi krátce zmíním Platóna a Aristotela, kterým jsou věnovány samostatné kurzy z antické filosofie a zaměřím se na klasicky moderní politické filosofie (Machiavelli, Hobbes, Lock, Rousseaua, Mill, Marx, Arendtová či Rawls). Zároveň se však pokusím připomenout důležitost a zajímavost dalších myslitelů, kteří nejsou běžnou součástí úvodních kurzů (Milton, Hume či Constant).
Témata přednášek v zimním a letním semestru: politika a politická filosofie, společnost a její funkce, stát a závazek vůči státu (existuje-li), demokracie, vláda zákona, spravedlnost, rovnost, svoboda, moc.

Atestace:
• účast na semináři
• prezentace na semináři
• písemná práce 2000 slov

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (21.09.2015)

Základní úvody:

•        RYAN, Alan. On politics: a history of political thought from Herodotus to the present, London: Allen Lane, 2012 nebo STRAUSS, Leo a Joseph CROPSEY. History of political philosophy. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1987 (přehledy dějin politické filosofie v jednom svazku).

•        WOLIN, Sheldon S. Politics and vision: continuity and innovation in Western political thought. Expanded ed. Princeton: Princeton University Press, c2004.

•        SWIFT, Adam. Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005 (úvod do politické filosofie v 20. stol.).

•        KIS, János (ed.), Současná politická filosofie: sborník textů anglosaských autorů 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997 (sborník textů z politické filosofie ve 20. století).

 

Primární literatura:

tradice politické filosofie

•        Nicoló Machiavelli, Vladař

•        Thomas Hobbes, Leviathan II

•        John Locke, Druhé pojednání o vládě

•        J. J. Rousseau,  O společenské smlouvě, Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi

•        J. S. Mill, On Liberty

•        K. Marx, Manifest

 

20. století

•        J. Rawls, Teorie spravedlnosti, (rev. ed.) I, 1-4; II, 10-11; 18-19; III, 24; VI, 51-2

•        R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, kap. Distributive Justice, česky in: J. Kis

•        (vyd.), Současná politická filosofie, Praha 1997.

•        M. Sandel, The Procedural Republic and the Unencumbered Self, in: R. E. Goodin - P. Pettit (vyd.), Contemporary Political Philosophy. An Anthology, Oxford 1992.

•        Ch. Taylor, Cross-Purposes. The Liberal-Communitarian Debate, in: J. Kis (vyd.), Současná politická filosofie, Praha 1997.

•        C. Schmitt, Pojem politična, Brno - Praha 2007, kap. 1-5.

•        H. Arendtová, O násilí, Praha 1995; Vita activa, Praha 2007, kap. V

•        M. Foucault, Subjekt a moc, in: Myšlení vnějšku, Praha 1996, s. 195-226

•        Q. Skinner, The State, in: T. Ball - J. Farr - R. L. Hanson (vyd.), Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge 1989, s. 90-131.

•        I. Berlin, Dva pojmy svobody, in: J. Kis (vyd.), Současná politická filosofie, Praha 1997 nebo in: I. Berlin, Čtyři eseje o svobodě, Prostor 1999.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (21.09.2015)

Náplní semináře bude četba následujících textů (k dispozici v PDF):

  • Hannah Arendtová, "Rozpad národního státu a konec práv člověka", in: Původ totalitarismu, Praha 1996, s. 380-425.
  • Max Weber, Politika jako povolání
  • Carl Schmitt, Pojem politična, Brno - Praha 2007.
  • Isaiah Berlin, "Dva pojmy svobody"
  • Hannah Arendtová, "Co je autorita" in: Mezi minulostí a budoucností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK