PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie en noir - AFS100628
Anglický název: Filosofie en noir
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (26.09.2013)

Filosofie en noir

Přednášky se zaměří především na fenomén krize v širším, jak filosofickém (E. Husserl, W. Benjamin, S. Kracauer,
Th. W. Adorno, J. Derrida, M. Foucault, G. Agamben), tak obecně kulturním kontextu (Fantomas, doktor Fu-
Manchu, populární literatura o zločinu prvních desetiletí 20. stol., americká pulp fiction a drsná škola či roman noir).
Cílem je identifikovat stopy a genezi jiného vědění, jiné racionality (s přihlédnutím ke Carlo Ginsburgovi a
sémiotickým aspektům jiného paradigmatu vědění: lovec, detektiv, posel, svědek).
Literatura:
E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie
W. Benjamin, Passagen-Werk
S. Kracauer, Der Detektiv-Roman
J. Derrida, Síla zákona
G. Agamben, Homo sacer


Navazující seminář

Filosofická interpretace noirových filmů a románů. Stát a jeho instituce. Michel Foucault a pojem raison d’Etat v
kontextu jeho pozdějších knih a přednášek. Vysoké a nízké v kultuře: nalomený jev transcendence v konečném
světě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK