PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pojem substance v novověkém racionalismu - AFS100623
Anglický název: The notion of substance in Early-Modern rationalism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: PALKOSKA (02.09.2013)

Pojem substance, explikovaný obecně jako pojem toho, co v pravém či základním slova smyslu jest (buď absolutně nebo s jistými omezeními), hraje nejpozději od Aristotela v ontologii jednu z nejvýznamnějších rolí. Ústřední postavení zaujímá tento pojem i v myšlení novověkých racionalistů. Cílem kursu je sledovat, jak racionalisté (především Descartes, Spinoza a Leibniz) s tímto pojmem nakládají a rozvíjejí jej, co z klasické aristotelské koncepce substance podržují a co naopak zásadně přetvářejí a jak jejich rozvinutí pojmu substance souvisí s dalšími podstatnými momenty jejich filosofických stanovisek.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních textů. Požadavky k zápočtu: buď referát v rámci semináře nebo seminární práce v rozsahu 6-10 normostran na samostatně zvolené a schválené téma související s obsahem kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK