PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hermeneutika subjektu - AFS100616
Anglický název: The Hermeneutics of the Subject
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/enrol.php?id=3093
Garant: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (06.03.2013)

Kurz, který volně navazuje na "Subjekt po Kantovi", seznámí posluchače se základními myšlenkami představitelů hermeneutického myšlení počínaje zakladatelem moderní hermeneutiky Schleirmacherem, přes Heideggerovo nové položení otázky po časovosti a historičnosti "pobytu" až po "klasika" hermeneutiky 20. století Gadamera. Po představení hermeneutických koncepcí, resp. koncepcí "subjektu" u těchto autorů, přejdeme k pojetím, v nichž je subjekt dekonstruován, v nichž je ohlašována jeho smrt či nadbytečnost, a nakonec se zaměříme na Patočkův přístup k tématu "subjekt" v rámci koncepce pohybu existence. Kurz bude mít formu historicko-systematických přednášek doplňovaných seminární četbou, v níž co největší možnou měrou využijeme literaturu předepsanou ke zkoušce z 19. a 20. století.
Materiály ke kurzu jsou průběžně aktualizovány zde:
http://dl1.cuni.cz/course/enrol.php?id=3093

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (24.02.2013)

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast na přednáškách a seminářích a jeden referát textu v rámci seminární četby. Alternativou k referátu je seminární práce o rozsahu 7-12 normostran.

 

Požadavky na referát: 

Struktura

  • na úvod je třeba vymezit hlavní problém, který se v referované pasáži řeší

  • obsah referátu by měl být strukturován tak, aby v něm byly (1) jasně identifikovány autorovy klíčové teze a (2) ukázána logická výstavba textu, tj. jednotlivé myšlenkové kroky

  • závěr by měl kriticky zhodnotit autorovu tematizaci, zmínit slabiny a naopak silné momenty autorových myšlenek a

  • formulovat přinejmenším tři otázky, jež bychom si při rozboru textu měli klást.

Vyučující udělí za referát zápočet za předpokladu, že

  • student/ka vypracuje písemný handout (v souladu s pokyny uvedenými výše), který rozdá účastníkům semináře

  • jeho výklad bude mít jasnou linii vedenou odněkud někam

  • bude schopen vyložit text bez výrazných zkreslení a prokáže také schopnost kritického odstupu.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (06.03.2013)

1. Hermeneutika a "subjekt" - Schleiermacher MR

2. Hermeneutika a život - Dilthey, MR
• četba: Zážitek a poezie. Goethe a básnická fantazie (referát: Václav Dostál)

3. Raný Heidegger, MR
• četba: Heidegger, Bytí a čas, §§ 4 a 9 (Jan Novotný, Zdeněk Samec)

4. Člověk jako jsoucno, které si rozumí (Heidegger), JČ
• četba: Heidegger, Bytí a čas, §§ 31 a 32 (referát: Barbora Kučerová, Tomáš Troch)

5. Předsudky a rozumění (Gadamer), JČ
• četba: Gadamer, Pravda a metoda I (referát: Josefína Formanová, Žáčková Kristýna)
o Heideggerovo odhalení před-struktury rozumění, str. 236-240
o Předsudky jako podmínky rozumění, str. 245-252

6. Hermeneutický pojem zkušenosti: otázky etiky a politické filosofie (Gadamer, Taylor), JČ
• četba: Gadamer, Pravda a metoda I (referát:  Daniela Richterová, Michaela Stará)
o Hermeneutické pojetí zkušenosti, str. 301-314
o Logika otázky a odpovědi, str. 320-327

7. Námitky proti hermeneutické filosofii (Derrida, Habermas, Betti), JČ
• četba: Derrida, Three Questions to Hans-Georg Gadamer, in: Michelfelder, Palmer (vyd.), Dialogue and Deconstruction. The Gadamer Derrida Encounter, SUNY 1989, str. 52-54.
• dále: Gadamer, Text a interpretace, Reflexe 21; případně další texty ze sborníku Michelfelder a spol. (německy: Forget, Text und Interpretation)
• česky: P. Lauret, Derrida a Gadamer - jaký dialog lze vést mezi hermeneutikou a dekonstrukcí? (in: Vliv díla J. Derridy na současné myšlení, Praha 2007) - referát Petra Berková

8. "Smrt subjektu", JČ
• četba: Foucault: Řád diskursu; Co je autor?. In: Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda 1994 (referát: Vladimír Doležal)

9. Subjekt podstatný ve svém mizení (Adorno), MR
• četba: Adorno, Minima moralia, Věnování a §§ 152 a 153 (str. 17-20 a 241-244)
 
10. Subjekt jako "nitro" (Patočka), MR
• četba: Patočka, Nepředmětné a zpředmětnělé nitro (referát: Tomáš Jánoška)
 
11. Subjekt v pohybu mezi druhými (Patočka), MR
• četba: Patočka, Přirozený svět a fenomenologie

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK