PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pragmatismus - AFS100608
Anglický název: Pragmatism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: LOGKOLMA (27.08.2012)
Kurz je věnován pragmatismu coby filosofickému směru jak (1) v užším, historickém smyslu klasického pragmatismu spjatého se jmény C. S. Peirce, Williama Jamese a Johna Deweyho, tak (2) v širším, systematickém smyslu filosofie hájící primát praktického před teoretickým a vymezující zkušenost i pravdu nikoli jako (individuální) stavy mysli, nýbrž jako (sociálně moderovaný) proces historicky situovaného a zainteresovaného porozumění. V kurzu samotném půjde o to sledovat pragmatická témata jak u těch, kteří na americký pragmatismus explicitně navazují, jako W. Sellars, R. Rorty a R. Brandom, tak u těch, u nichž se objevují "pragmatické" motivy ve výše uvedeném širším smyslu, nezávisle na tom, zda v analytické či kontinentální tradici, jmenovitě např. u L. Wittgensteina, M. Heideggera a M. Merleau-Pontyho. Důraz na jednání by mě sloužit jako prostředek k přehodnocení tradičních filosofických témat a otázek, který se v důsledku ukáže i jako spojující prvek odlišných filosofických tradic, a to v široké škále oblastí jako jsou filosofie jazyka, filosofie mysli, logika či estetika.

Literatura
Bernstein, R., The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press 2010.
Brandom, R., "Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism". European Journal of Philosophy 7 (1999): 164-89.
Brandom, R., Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
Brandom, R., Perspectives on Pragmatism. Classical, Recent, and Contemporary. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
Dewey, J., Experience and Nature. London: George Allen & Unwin, 1925.
Dewey, J., Art as Experience. New York: Perigee Books, 1934.
Dreyfus, H., Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger´s Being and Time, Division I, Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.
Heidegger, M., Bytí a čas, Praha: Oikoymenh, 2008
James, W., The Principles of Psychology. New York: Holt, 1890.
James, W., Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. New York: Longmans, Green and Company 1907.
James, W., The Meaning of Truth. A Sequel to ‚Pragmatism‘. New York: Longmans, Green and Company, New York 1909
Menand, L., Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. New York: Farrar, Straus and Giroux 2001.
Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
Meyer, L., Emotion and Meaning in Music. Chicago: The University of Chicago Press, 1956.
Noë, A., Action in Perception, Cambridge, MA: MIT Press 2004.
Peirce, C. S., Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-1935.
Rorty, R., Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press: Minneapolis 1982.
Wittgenstein, L., Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 1954.
Varela, F. J., Thompson, E., and Rosch, E, The Embodied Mind: Cognitive Science and
Human Experience, Cambridge, MA: The MIT Press, 1991.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LOGKOLMA (08.10.2012)

Atest skeletového kurzu probíhá na základě bodového hodnocení, každý semestr je třeba získat 100 bodů podle následujícícho schématu

1) každý semestr budou zadány 3 písemné práce k probírané látce v rozsahu 7-9 tis znaků, za každou lze získat až 30 bodů

2) za referát v rámci cvičení lze získat 30 bodů

3) za pohovor nad odevzdanými pracemi a tématy z probrané látky lze získat až 40 bodů

Atest z analytické filosofie II je udělen na základě pohovoru nad tématy kurzu a seminární práce v rozsahu 20-25 tis znaků na předem domluvené téma, práce musí vyžívat nejméně 3 tituly primární a 2 sekundární literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK