PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hobbes a Locke o politické filosofii - AFS100604
Anglický název: Hobbes and Locke on Political Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (20.02.2013)
Hobbes a Locke o politické filosofii

Plán semestru:
1. Úvod
2. Hobbes o člověku
3. Hobbes o přirozeném stavu
4. Hobbes o zrození státu
5. Hobbes o osobě suveréna
6. Hobbes o svobodě a o právech poddaných
7. Hobbes o náboženství a o církevní moci v rámci státu
8. Locke o člověku a o přirozeném stavu
9. Locke o pojetí osoby a o osobním vlastnictví
10. Locke o zrození státu
11. Locke o rozdělení státní moci
12. Locke o toleranci

Primární texty:
Thomas Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického (přeložil Karel
Berka, s J. Chotašem, Z. Masopustem a M. Barabasovou), Oikoymenh, 2009
John Locke, Druhé pojednání o vládě (přeložil Josef Král), Svoboda, Praha, 1992
John Locke, Dopis o toleranci (přeložil Petr Horák), Atlantis, 2000

Některé sekundární texty:
Hobbes:
A. P. Martinich, A Hobbes Dictionary, Blackwell, 1995: např. ‘Commonwealth’, ‘Covenant’, ‘Leviathan’, ‘Sovereign’ atd
Philip Pettit, Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics, Princeton, 2008
Quentin Skinner, Hobbes and Republican Liberty, Cambridge University Press, 2008

Locke:
John Dunn, The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of
the Two Treatises of Government, Cambridge, 1969
Richard Ashcraft, ‘Locke‘s Political Philosophy’, in Vere Chappell (ed), The Cambridge
Companion to Locke, CUP, 1994: ss. 226-251
Savonius-Wroth et al (eds), The Continuum Companion to Locke, Continuum, 2010: např.
kapitoly ‘Natural law’, ‘Property’, ‘Resistance and revolution’, ‘State of nature’, ‘Toleration’, ‘Two
Treatises of Government’ atd

Požadavky:
Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci
semináře, který pak student zpracuje jako kratší seminární práce (4+ normostrany).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRHILL (20.02.2013)

Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student zpracuje jako kratší seminární práce (4+ normostrany).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK