PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofický proseminář - AFS100598
Anglický název: Philosophical Propedeutics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5456
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (27.09.2018)
Hlavním cílem kursu je seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia filosofie s těžištěm bakalářského studijního plánu, tj. s tzv. "skeletovými" kursy a zejména s povahou a obsahem příslušných tzv. "komisionálních" ústních zkoušek (v případě historických "skeletů"), resp. písemných prací (v případě systematických "skeletů"). Kromě toho se studenti seznámí s podobou studijního plánu a strategiemi jeho úspěšného plnění a budou jim zprostředkovány některé základní akademické znalosti a dovednosti (umění argumentace, práce s odbornými texty, psaní seminárních prací).
Kurs je určen primárně pro studenty prvního ročníku. Předběžný plán je následující (změny jsou vyhrazeny a účastníci kursu na ně budou včas upozorněni):

1. týden (4.10.) ... organizační pokyny; představení tutorů; rozvržení studia
2. týden (11.10.) ... úvod do informačních zdrojů; exkurse do knihoven
3. týden (18.10.) ... prezentace skeletu „Etika a politická filosofie“
4. týden (25.10.) ... prezentace skeletu „Antická filosofie“
5.-6. týden (1.11., 8.11.) ... praxe argumentování
7. týden (15.11.) ... prezentace skeletu „Analytická filosofie“
8. týden (22.11.) ... prezentace skeletu „Filosofie 19. a 20. století“
9. týden (29.11.) ... prezentace skeletu „Kontinentální filosofie“
10. týden (6.12.) ... prezentace skeletu „Novověká filosofie“
11. týden (13.12.) ... prezentace skeletu „Středověká filosofie“
12. týden (20. 12.) ... technika psaní větších prací, etika akademické práce

Podmínky k získání atestu:
- pravidelná účast (nejvýše 3 absence)
- řádné a včasné vypracování domácích úloh (budou zadávány průběžně, jejich povaha i termíny odevzdání budou upřesněny na první hodině a na moodlu ke kursu)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (05.10.2017)

K udělení zápočtu je třeba splnit následující podmínky:

- předložit vypracování domácích zadání ve stanovených termínech

- solidní docházka (nejvýše tři absence)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK