PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Filosofický proseminář - AFS100598
Anglický název: Philosophical Propedeutics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4917
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (14.09.2016)

Cílem kursu je seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia filosofie s celkovým zaměřením tohoto studia a se strukturou a fungováním fakulty a zprostředkovat jim některé základní akademické znalosti a dovednosti (umění argumentace, práce s odbornými texty, psaní seminárních prací, příprava referátů apod.).
Kurs sestává z několika úvodních přednášek a seminářů a dále z individuální práce pod supervizí jednotlivých vyučujících, jejímž cílem je vypracovat několik písemných výstupů: (a) referát vybraného úseku některé z knih z povinného seznamu literatury k některé ze zkoušek v rámci skeletových seminářů studijního plánu v rozsahu pěti až sedmi normostran; (b) shrnutí (anotaci) cizojazyčného odborného článku či kapitoly cizojazyčné odborné knihy vztahující se k textu zpracovávaném v bodě (a), a to ve dvojím rozsahu: půl a dvě normostrany.
Do kursu se mohou přihlásit pouze studenti prvního ročníku oboru Filosofie na FF UK.


Plán kursu:
1. týden Práce s informačními zdroji; knihovny a databáze; exkurze do fakultních knihoven.
2. týden Struktura a ustrojení fakulty a university; idea university.
3.-4. týden Praktika odborného diskursu.
5.-6. týden Praxe argumentování.
7. týden Etika akademické práce.
8.-12. týden Individuální práce pod dohledem vybraných vyučujících.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (16.09.2016)

K udělení zápočtu je třeba splnit následující podmínky:

- předložit příslušným vyučujícím schválené vypracování (a) shrnutí (anotace) cizojazyčného odborného článku či kapitoly cizojazyčné odborné knihy ve dvojím rozsahu: půl a dvě normostrany; a (b) referát vybraného úseku některé z knih z povinného seznamu literatury k některé ze zkoušek v rámci skeletových seminářů studijního plánu v rozsahu pěti až sedmi normostran;

- solidní docházka (nejvýše tři absence)


Písemné výstupy je třeba v definitivní podobě předložit příslušnému vyučujícímu ("supervizorovi") nejpozději 7 kalendářních dní před koncem zkouškového období pro ZS 2016/17!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK