PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Innatismus / Těleso, tělo a mysl mezi Descartem a Humem - AFS100596
Anglický název: Innatism / Body, Human Body, and Mind from Descartes to Hume
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PALKOSKA (19.02.2012)
Povinně volitelný kurs z Novověké filosofie I pro studenty filosofie.

V ZS:
Innatismus
James Hill, Ph.D.

Jeden z hlavních sporů v rané novověké filozofii se týká otázky, zda mysl obsahuje základní intelektuální pojmy a propozice sama v sobě (inatismus) nebo zda všechny své obsahy získává ze zkušenosti (empirismus). V tomto kurzu budeme sledovat, jak se tento spor rozvíjí u Descarta, Locka, Malebrancha, Berkeleyho, Huma a Kanta.

V LS:
Těleso, tělo a mysl mezi Descartem a Humem
Jan Palkoska, Ph.D.

Descartova teorie reálného rozdílu mezi tzv. rozlehlou věcí a tzv. myslící věcí znamenala ve svých
důsledcích radikální alternativu k aristotelské ontologii, která se bezprostředně promítla do mnoha filosofických
oblastí od abstraktní ontologie přes filosofii mysli a fyziku až po zásadní - a dodnes určující - reformulaci vztahu
mezi myslí a tělem ve filosofické psychologii a antropologii. Vyrovnávání se s těmito podněty pak představuje
jednu z hlavních tematických linií filosofie 17. a 18. století. Cílem kursu bude selektivní zmapování příslušných
myšlenkových pohybů v období od Descartova vystoupení po Huma. Budeme se přitom soustředit zejména na
otázku kritické recepce Descartovy teze o reálném rozdílu mezi matérií a myslí u většiny kanonických postav uvedeného
období (Locke, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Hume) a na důsledky, které tito filosofové ze
svých pozic vyvozují ohledně povahy matérie a mysli. Příležitostně se ovšem dotkneme rovněž problematiky
statutu lidského těla v uvedeném období na pozadí kartesiánského dualistického východiska.
Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních
textů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PALKOSKA (23.09.2011)

LS (Těleso, tělo a mysl mezi Descartesm a Humem): solidní docházka na přednášky a semináře, referát v rámci semináře nebo kratší seminární práce (6-10 normostran) na schválené téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK