PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etika + Vybrané texty ze současné etiky a politické filosofie - AFS100590
Anglický název: Ethics + Selected readings from contemporary ethics and political philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.07.2011)
Etika
Cílem kurzu je kritická reformulace rozdílu mezi etikou jako teoretickou disciplínou a praktickým morálním
uvažováním, které se projevuje v našem jednání. S ohledem na tento hlavní cíl budou probírány některé ze
základních textů antické i moderní etiky a spolu s nimi otázky, týkající se mimo jiné napětí mezi etickým
optimismem a pesimismem, problému utrpení, nebo emocionálního základu našich morálních postojů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (25.09.2011)

Podmínkou získání atestu za jeden každý semestr je buď referát v semináři, nebo odevzdání a ústní konzultace písemné práce v rozsahu 5 normostran (9000 znaků).

Po dohodě s vyučujícím lze odevzdat a ústně konzultovat též delší práci (10 NS) k atestům za oba semestry.

Pozor! Tyto práce nesmějí být ani částečně totožné s písemnou prací pro předmět "Etika a politická filosofie II".

Sylabus
Poslední úprava: UFRJIRSA (28.01.2012)

Zimní semestr

7.10.  - úvodní seminář - výběr textů a prezentací

14.10. - Hodnoty a skutečnost, G.E.Moore, "The Subject-Matter of Ethics" in: Principia Ethica I.5-10

21.10. - Hodnoty a skutečnost, J.L.Mackie, "The subjectivity of values" in: Ethics: Inventing Right and Wrong

28.10. - státní svátek, seminář odpadá

4.11. - Odpovědnost, P. F. Strawson, "Freedom and Resentment", in: Freedom and Resentment and Other Essays

11.11. - konference České platónské společnosti, seminář odpadá, všichni jsou zváni na konferenci

18.11. - Odpovědnost, B. Williams, "How free does the will need to be?" in: Making sense of Humanity

25.11. - Všeobecnost, J.L. Mackie, "Universalization", in: Ethics: Inventing Right and Wrong

2.12. - Všeobecnost, D. Wiggins, "Universalizability, Impartiality, Truth", in: Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value

9.12. - Všeobecnost, P. Winch, "The Universalisability of Moral Judgements," in: Ethics and Action

16.12. - Relativismus, G. Harman, "Moral Relativism Defended," in: Explaining Value

6.1. - Relativismus, B. Williams, "Relativism and Reflection", in: Ethics and the Limits of Philosophy

 

Letní semestr

Týždeň 1:
Objasnenie technických a logistických požiadaviek (moodle, dropbox, mailing list a pod.).
Predstavenie problematiky, základných stanovísk a formy argumentácie.
Odporúčaná literatúra: "Anarchy, State and Utopia", strany ix-xiv.

Týždeň 2:
Anarchia a prirodzený stav, ich dôležitosť pre politickú filozofiu a úloha v argumentácii
Povinná literatúra: "Anarchy, State and Utopia", Prvá Kapitola (strany 3-9)
Literatúra na referát: Robert Paul Wolff: "Conflict Between Autority and Autonomy" (z knihy "In Defense of Anarchism").

Týždeň 3:
Vývoj z prirodzeného stavu k dominantnej ochrannej agentúre
Povinná literatúra: "Anarchy, State and Utopia" Druhá Kapitola (strany 10-25)
Literatúra na referát: Lockova teória prirodzeného stavu - "Druhé pojednání o vláde", kapitoly 2 a 3.

Týždeň 4:
Morálne obmedzenia činnosti štátu
Povinná literatúra: časti tretej kapitoly, sekcie "The Minimal State and The  Ultraminimal State", "Moral Constraints and Moral Goals", "Why Side Constraints", "Libertarian Constraints", "What Are Constraints Based Upon" a "The Individualist Anarchist" (strany 26-35, 48-53).
Literatúra na referát: Nozickove myšlienkové experimenty: 3. Kapitola sekcie "Constraints and Animals", "The Experience Machine" a "Underdetermination of Moral Theory" (strany 35-47).


Týždeň 5:
Záver argumentu ospravedlňujúceho existenciu štátu
Povinná literatúra: časti piatej kapitoly, sekcie "Prohibiting the Private Enforcement of Justice", "The De Facto Monopoly", "Protecting Others", "The State", "The Invisible-Hand Explanation of the State" (strany 88-90,108-119).
Literatúra na referát: Nozickova teória kompenzácie: časti štvrtej kapitoly, sekcie "Independents and the Dominant Protective Agency", "Prohibition and Compensation", "Why Ever Prohibit?", Why Not Always Prohibit?", "Risk" a "The Principle of Compensation"

Týždeň 6:
Spravodlivá distribúcia statkov a nárok na ne
Povinná literatúra: začiatok siedmej kapitoly, sekcie "The Entitlement Theory", "Historical Principles and End-Result Principles", "Patterning" a "How Liberty Upsets Patterns" (strany 149-164)
Literatúra na referát: Socialistická kritika Nozickovho princípu distribúcie. G.A. Cohen: "Robert Nozick and Wilt Chamberlain: How Patterns Preserve Liberty."

Týždeň 7:
Kritika distribučných schém
Povinná literatúra: záver prvej časti siedmej kapitoly, sekcie "Redistribution and Property Rights", "Locke’s Theory of Acquisition" a "The Proviso" (strany 167-182).
Literatúra na referát: Lockova teória nadobúdania majetku - "Druhé pojednání o vláde" §26-51.

Týždeň 8:
Rawlsova Teória spravodlivosti
Povinná literatúra: "Theory of Justice" kapitola II, sekcie 10 a 11 (strany 54-65 pôvodného vydania)
Literatúra na referát: "Theory of Justice" kapitola I, sekcie 1 až 4 (strany 3-22 pôvodného vydania).

Týždeň 9:
Kritika Rawlsa
Povinná literatúra:  John Harsanyi: "Can Maximin Principle Serve as a Basis for Morality?" sekcie 1-7 (strany 594-600)
Literatúra na referát: siedma kapitola, sekcie "Rawls‘ Theory", "Social Cooperation", "Terms of Cooperation and Difference Principle" "The Original Position and End-Result Principles" (strany 183-204

Týždeň 10:
Rovnosť v politickej filozofii
Povinná literatúra: Bernard Williams: "Idea rovnosti"
Literatúra na referát: ôsma kapitola, sekcie "Equality" a "Equality of Opportunity" (strany 232-238).

Týždeň 11:
Kapitalizmus a vykorisťovanie robotníkov
Povinná literatúra: ôsma kapitola, sekcie "Meaningful Work", "Worker’s Control", "Having a Say over What Affects You" (strany 246-253 a 268-271)
Literatúra na referát: G.A. Cohen: "The Structure of Proletarian Unfreedom"

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK