PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etika + seminář A - AFS100589
Anglický název: Ethics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Záměnnost : AFS100424
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.07.2011)
Etika
Cílem kurzu je kritická reformulace rozdílu mezi etikou jako teoretickou disciplínou a praktickým morálním
uvažováním, které se projevuje v našem jednání. S ohledem na tento hlavní cíl budou probírány některé ze
základních textů antické i moderní etiky a spolu s nimi otázky, týkající se mimo jiné napětí mezi etickým
optimismem a pesimismem, problému utrpení, nebo emocionálního základu našich morálních postojů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (25.09.2011)

Podmínkou získání atestu za jeden každý semestr je buď referát v semináři, nebo odevzdání a ústní konzultace písemné práce v rozsahu 5 normostran (9000 znaků).

Po dohodě s vyučujícím lze odevzdat a ústně konzultovat též delší práci (10 NS) k atestům za oba semestry.

Pozor! Tyto práce nesmějí být ani částečně totožné s písemnou prací pro předmět "Etika a politická filosofie II".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK