PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika a fyzika pro filosofy - AFS100548
Anglický název: Mathematics and Physics for Philosophers
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Samuel Zajíček
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (13.02.2014)
Zajíček, Palkoska
Matematika a fyzika pro filosofy


Kurs seminářovou formou prohlubuje pochopení matematiky a fyziky jako filosoficky problematických věd. Na
konkrétních problémech pokrývajících většinu základních oblastí matematiky a fyziky, avšak aniž by zabíhal do
přílišného rigoru a tím od studentů vyžadoval formální průpravu nad rámec základního vzdělání, se pokusí ukázat
rozdíl mezi školským a vědecko-filosofickým přístupem a rozbourat přirozené předsudky vůči těmto vědám u
humanitně zaměřených studentů.
Mezi cíle kursu patří i odhalení či problematizace některých filosofických zneužití přírodních věd.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (13.02.2014)

Kurs je zakončen zápočtem, udělovaným za úvahu v rozsahu cca dvou normostran na téma některého z probíraných problémů, nebo za ústní představení a obhájení takové úvahy na její písemné anotace.

Zápočet z kursu lze získat nejpozději do konce akademického roku bezprostředně následujícího po roce, ve kterém si student kurs zapsal (k čl. 11 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na FF UK).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK