PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Rozšiřující cvičení z logiky - zimní semestr - AFS100219
Anglický název: Logic - Advanced Seminar - winter term
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (13.10.2016)
Podpůrný seminář k úvodnímu kurzu logiky.

Seminář začíná v pondělí 10. 10.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (13.10.2016)

Jeho cílem je v první řadě osvojit si a prakticky prohloubit látku probranou v základním kurzu. To spočívá ve společném řešení rozšířené sady úloh a případné diskuzi či zopakování nejasných a obtížných partií výkladu. Obojí by se mělo odvíjet od indiviuálních potřeb účastníků. Podle zájmu se je možné také podrobněji věnovat tématům, na která v základním kurzu nezbyl čas či která byla pouze informativně zmíněna, od filosofických přes matematická po čistě formální. Absolvování rozšířeného cvičení není podmínkou k získání atestace z úvodního kurzu logiky. Cvičení jsou určena těm posluchačům, kteří chtějí nabýt praktické jistoty, že látku zvládli a/nebo mají hlubší zájem o logiku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (13.10.2016)

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná účast (maximálně 2 absence) a řešení domácích úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK