PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hérakleitos I - AFS100175
Anglický název: Heraclitus I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Je záměnnost pro: AGR100051
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Hérakleit.docx Text zlomků v pořadí krzu s poznámkami doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit.pdf Text zlomků v pořadí krzu s poznámkami doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_08_audio_only.m4a 8. přednáška: Zápas o všechno a jedno doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_08.mp4 8. přednáška: Zápas o všechno a jedno doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_09_audio_only.m4a Otevřená eschatologie? Život a smrt (v tomto semestru jen předběžně) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_09.mp4 Otevřená eschatologie? Život a smrt (v tomto semestru jen předběžně) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_10_audio_only.m4a Duše doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_10.mp4 Duše doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_11_audio_only.m4a Jedno a všechno; kosmos, vždyživý oheň doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_11.mp4 Jedno a všechno; kosmos, vždyživý oheň doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_12_audio_only.m4a Teologie plus relační zlomky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Hérakleit_12.mp4 Teologie plus relační zlomky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.06.2023)
Základní nalévárna k Hérakleitovi:
Filosofické a obecně kulturní kontexty koncem řecké archaické doby, zachování spisu, problémy interpretací,
antické výklady, novodobé výklady.
Základní interpretace minimalistické série části zlomků.


Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (14.09.2023)

Cíl předmětu:

Minimum k pochopení Hérakleita, tedy žánr a základní témata jeho spisu.

Představení základních výkladových problémů, např. z aristotelské pozice (případně hledání „generativní substance“) versus novější výklady přímo z textu, kterého je naštěstí dost, plus z kontextů literatury řecké archaické doby.

Ukázky problémů překladu, včetně práce s kritickým aparátem – na vybraných důležitých fragmentech.

(Složitější příklady, diskuze k nově nacházeným fragmentům a málo konsenzuální témata budou ponechány na kurz Hérakleitos II v letním semestru.)

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (21.09.2021)

Kratochvíl Zdeněk: Délský Potápěč k Hérakleitově řeči. Praha, Herrmann a synové, 2006. (Trochu zastaralý a příliš upovídaný výklad, ale stále použitelný. Pro tento kurz stačí jen asi polovina tohoto textu. Viz na přednáškách, i když předčítat nebudu.)

Zachované zlomky Hérakleitova textu (fragmenty B) plus antické referáty o něm (fragmenty A), originály, české překlady, poznámky, místy i komentáře na mém webu http://www.fysis.cz/presokratici/Herakleitos.htm

Formální analýza Hérakleitových zlomků https://ps.ucw.cz/kolymbetes/, v oddílu 1.3 si lze stáhnout prográmek, který bez potřeby instalace zobrazuje český i řecký text všech Hérakleitových zlomků jak v pořadí standardního číslování, tak podle klíčových slov i lecjak.

Kahn Charles: The Art and Thought of Heraclitus. Cambridge, University Press, 2010. (Základní dobře konsenzuální moderní výklad. Nebo starší verze tohoto Kahnova díla.)

Diels Hermann, Kranz Walther: Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin: Weidman 1951; Zürich-Hildesheim 1989. (Těžce zastaralé leč tradičně dostupné vydání předsokratiků, včetně Hérakleita.)

Mansfeld Jaap: Die Vorsokratiker I. Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, griechisch/deutsch. Stuttgart 1983.

Robinson T. M.: Heraclitus. A Text and Translation with a Commentary. Phoenix 1987 (Phoenix Presocratics, 2).

Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov, Nová tiskárna, 1995; zvl. IX, 1 (s. 347-351). Kvůli špatné dostupnosti tisku viz https://uloz.to/hledej?q=D%C3%8DOGEN%C3%89S%20LAERTIOS&autocomplete=std.

Svoboda Karel: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962. (Sice starší a ne úplné, leč překvapivě kvalitní, bohužel špatně dostupné.)

Další literatura u jednotlivých témat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (18.09.2021)

Na výběr ze dvou možností:

1. Písemná seminární práce na téma vybraného problému, zlomku, termínu… Konkrétní téma je potřeba konzultovat v průběhu kurzu, nejpozději v jeho závěru. Tuto možnost doporučuji pokročilejším studentům.

2. Ověření toho, že adept něco udělal pro své pochopení Hérakleita, formou ústní zkoušky z rozsahu, který sám deklaruje (přednášky, doporučená literatura, jiná literatura). Pokud by k tématům měla patřit jiná literatura, což obecně vzato vítám, je dobré to předem konzultovat, aby se předešlo plevelu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (21.09.2021)

1. Hérakleitos v kontextu konce řecké archaické doby

Hérakleitovo dílo a mudrci (Biás), Míléťané, Pythagorás, Xenofanés, ale také starší básníci: Archilochos, Hésiodos a homérské eposy. Hérakleitos u Diogena Laertia.

Jazyk, žánr a styl. Iónská próza. Jednotlivé aforismy nebo výňatky z plynulého textu? Něco mezi, jako hudební variace. Původní pořadí fragmentů až na výjimky neznáme. Metafora hologramu nebo klubka, nelinearizovaný text, viz analýza na webu kolymbetes.

 

2. Základní rétorické, syntaktické a lexikální prostředky

Ambivalentní vazba středního členu věty, chiasmus, pejorativní význam plurálu, souřadné vyslovování opozit. Ostatní při výkladu zlomků (trojí zápor, 3 slovesa, sklenutí, ironie, zvukomalba, zdání příslibu definice…).

Základní výrazy (spíše než „pojmy“, ty leda ve foucaultovském smyslu): logos, xynos (společné), kosmos, jedno, všechno, fysis, je třeba, polemos (zápas), vždy, oheň…

Výrazy a postupy, které nejsou přítomné už proto, že je na ně příliš brzy: podstata, prvek nebo živel, dělení pojmů, konkluze; pravda, příčina, jsoucno a myslet v technizovaném smyslu slova…

 

3. Zachování textu a výklady

Epicharmos, Sofoklés, Hippokratés, (Sókratés, Eurípidés), Platón, Aristotelés, stoici Kleanthés a Chrysippos, střední platonici Plútarchos a Kléméns z Alex., Plótínos, Diogenés Laertios, Stobaios…

Novodobé interpretace: aristotelské, Hegel, Heidegger, (Patočka), Chernis, Vlastos, Bollack a Wismann, Ch. Kahn, S. Mouraviev…

Hypotetický (spíše fiktivní) životopis, viz hlavně Hérakleitos u Diogena Laertia IX, 1.

 

4. Logos, společné, fysis, metafora spánku a probuzení

Zlomek B 1.

 

5. Nechápaví lidé a skutečnost (zkušenost průběhově přítomné přirozenosti)

B 2, B 50, B 17, B, 72, B 34, B 108, B 123

Relační výroky (závislé na kontextu): B 9, B 13, B 61, B 110

 

6. Metafora řeky, proudění a plynutí proměn přirozeností

B 12, B 91, B 49a, viz Platónovo shrnutí Hérakleita: Panta rhei, vše proudí (plyne) a metafora potápěče

 

7. Přitakání celku, uvažování

B 70, B 101, B 116, B 112, B 113, B 114, B 89

 

8. Zápas o všechno a jedno

B 80, B 53, B 136, B 24, B 25, B 132 („dialektika pána a raba“)

 

9. Otevřená eschatologie? Život a smrt (jen předběžně)

B 96, B 27, B 18, B 20, B 21, B 26, B 88, B 19

 

10. Duše –  živí se vlhkostí, ale má se zažehnout a zazářit

B 98, B45, B 115, B 84, B 67a, B 36, B 77, B 118, B 117, B 107

 

11. Jedno a všechno (jedno jako hledisko, jako příčné provázání mnohosti, cykličnost diferencí), kosmos, vždyživý oheň

B 124, B 125, B 10, B 54, B 51, B 30, B 90

 

12. Teologie (jen předběžně)

B 93, B 92, B 52, B 32, B 41, B 78, B 79, B 67, B 102

(Řadu problematičtějších témat záměrně nechávám na letní semestr.)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (18.09.2021)

Nějaké minimum orientace v předsokraticích i v celku antické filosofie a kultury je vítané, ne však nutné.

Základním předpokladem je zájem a ochota myslet, jinak by to byl je nudný „úvod“.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK