PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Závěrečná práce – diplomový seminář (literatura) - AFR511016
Anglický název: Master´s Thesis - Seminar (Literature)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. (01.09.2020)
Cílem diplomového semináře je seznámit studenta s požadavky na odbornou úroveň a
formální úpravu diplomové práce, s průběhem obhajob a s oficiálním postupem při
zadávání diplomových prací. Výstupem je odevzdání a obhajoba diplomové práce.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Obecné zásady psaní odborných textů v literatuře
2. Základní žánry odborných textů (kompilace, komparace, přehledová práce atd.)
3. Základní strategie, postupy a principy zpracování diplomové práce
4. Požadavky na odbornou úroveň diplomové práce (téma, cíl, struktura, metodika
zpracování, rešerše odborných zdrojů k tématu práce, zhodnocení přínosu práce pro
rozvoj oboru)
5. Výzkumné otázky a výzkumné cíle v diplomové práci
6. Citační norma
7. Citace a odkazy v diplomové práci (pravidla citování a odkazování)
8. Požadavky na formální úpravu diplomové práce
9. Obhajoba diplomové práce (zásady prezentace, podklady, diskuse)
10. Zadání diplomové práce

Předmět probíhá formou konzultací.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. (01.09.2020)

BERGEZ, Daniel, GÉRAUD, Violaine, ROBRIEUX, Jean-Jacques, Vocabulaire de
l’analyse littéraire, Paris, Dunod, 1994.
HÉBERT, Louis, L’Analyse des textes littéraires. Une métodologie complète, Paris,
Classiques Garnier, 2015.
CHEVREL, Yves, L’étudiant chercheur en littérature, Paris, Hachette, 1992.
ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Praha, Votobia, 1997.
MÉLÈS, Baptiste, Méthodologie du mémoire de Master, France, HAL, 2014.
28
KOVÁCS, Ilona, Introduction aux méthodes des études littéraires, Budapest, Kiadta a
Bölcsész Konzorcium, 2006.
ROCHE, Didier, Rédiger et soutenir un mémoire avec succès, Paris, Groupe Eyrolles,
2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK