PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Travaux pratiques de linguistique – français - AFR111036
Anglický název: Linguistic Seminary - French
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anotace - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
Kurz je zaměřen na specifické jevy, kterým bývá věnována menší pozornost při výuce lexikologie, jedná se především o otázky frazeologie a ustálených spojení. V neposlední řadě se kurz věnuje i možným překladům daného výraziva do čeština, příp. dalšího studovaného jazyka. <br>
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Calvet, Louis-Jean (2011). Il était une fois 7000 langues. Paris : Fayard. 

Chaurand, Jacques (1977). Introduction à l'histoire du vocabulaire français. Paris : Bordas. 

Corbin, Danielle (1987). Morphologie   dérivationnelle   et   structuration   du   lexique. Tübingen : Niemeyer. 

Dubois, Jean et al. (1999). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse. 

Larger, Nicole ; Mimran, Reine (2004). Vocabulaire expliqué du français. Paris : CLE International. 

Lehmann, Alise ; Martin-Berthet, Françoise (2014). Lexicologie. Sémantique, morphologie, lexicographie. Paris : Armand Colin. 

Mitterand, Henri (1996). Les mots français. Paris : Presses Universitaires de France. 

Niklas-Salminen, Aïno (2010). La lexicologie. Paris : Armand Colin. 

Mounin, Georges (1995). Dictionnaire de la linguistique. Paris : PUF. 

Picoche, Jacqueline (1976). Précis de lexicologie française. Paris : Nathan. 

Polguère, Alain (2001). Notions de base en lexicologie. Montréal : Observatoire de Linguistique Sens-Texte (OLST). 

Polická, Alena (2014). Initiation à la lexicologie française. Brno : Masarykova univerzita. 

Roché, Michel. (2011). Pression lexicale et contraintes phonologiques dans la dérivation en -aie du français. Linguistica, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, pp.5–22. 

Tournier, Nicole ; Tournier, Jean (2009). Dictionnaire de lexicologie française. Paris : Ellipses. 

Walter, Henriette (1988). Le français dans tous les sens. Paris. 

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (02.10.2023)

Pro úspěšné plnění předmětu přednese student referát na vybrané téma (po konzultaci s vyučující) a dosáhne z písemného testu alespoň 70 %.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Témata kurzů: 

1.     Les onomatopées  

2.     Les cris d'animaux 

3.     Les tournures idiomatiques 

4.     Les expressions comparatives 

5.     Les expressions imagées 

6.     Les expressions culturelles 

7.     Les couleurs dans les expressions imagées 

8.     Les expressions liées aux pays et aux régions 

9.     Les expressions liées à l'air du temps 

10.   Le bilan 

11.   La traduction des expressions choisies en tchèque I 

12.   La traduction des expressions choisies en tchèque II 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK