PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Français sur objectif universitaire - AFR111034
Anglický název: Academic French
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anotace - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
Předmět rozvíjí písemné dovednosti nezbytné v akademickém prostředí, uvádí do základů akademického psaní ve francouzštině. Posluchač je seznamován se základními typy dokumentů, strukturou, rozsahem a formálními náležitostmi hlavních typů psaných útvarů. Zvláštní pozornost je věnována formálním náležitostem odborných textů, ISO normám pro psaná. Semináře se soustřeďují na otázky vědecké a publikační etiky, na formu bibliografických citací a odkazů. Probírají se základní útvary psaného projevu s přihlédnutím k užitému lexiku a gramatickým strukturám probíraného tématu ve francouzském jazyce.
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

·       Základní:  

1.     Mimran, R.,  Poisson-Quinton, S. Expression écrite niveau 4. Paris, CLE International, 2008. 

2.     Debeuckelaere, A., Hulin, H. Préparer le DALF C1/C2. Grenoble, PUG FLE, 2018. 

3.     Abbadie, Ch. et al. L’expression française écrite et orale. Grenoble, PUG, FLE, 2012. 

4.     Chapiro, L. et al. Le DALF C1/C2. 100 % réussite. Paris, Didier, 2018. 

  

Autentické dokumenty z francouzského a frankofonního tisku 

  

·       Doporučená:  

1.     Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha, 1999.  

  

·       Rozšiřující: 

1.     Plot, B. Écrire une thèse ou un mémoire en sciences humaines?. Champion, 1986. 

2.     Mace, G. Guide d'élaboration d'un projet de recherche. Québec, Presses de l'Université Laval.  

3.     Beaud, M. L’art de la thèse, comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire?. La Découverte, 1985. 

4.     Camus, B. Rapports de stage et mémoires. les Éditions d’organisation, 1989. 

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Pravidelná příprava na hodiny, plnění zadané domácí práce, esej na zadané téma ve francouzštině (70 %). 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Témata semináře: 

1. Obecná charakteristika psaného akademického diskurzu  

2. Formální aspekty písemné práce v akademickém prostředí 

3. ISO normy 690, 690-2, citační etika 

4. Résumé 

5. Compte rendu 

6. Syntéza dokumentů 1 

7. Syntéze dokumentů 2 (cvičení z DALF C1) 

8. Argumentace 

9. Logické konektory a jejich význam (nejen) v argumentaci 

10. Popis situace, ospravedlnění 

11. Dopis, korespondence 

12. Shrnutí, evaluace 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK