PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Langue française contemporaine – lexicologie - AFR111030
Anglický název: Contemporary French language - Lexicology
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anotace - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
Cílem toho kurzu pro 3. ročník bakalářského studia je představit jednotlivé postupy francouzské slovotvorby (derivace, kompozice, extragramatické postupy slovotvorby) a procvičit je na modelových větách. Slovotvorba bude taktéž do kontextu neologických procesů současné francouzštiny. <br>
Témata kurzu: <br>
1. Slovotvorba (obecně), hlavní lingvistické koncepce <br>
2. Matrice externe vs. matrice interne <br>
3. Derivace, sufixace <br>
4. Derivace, prefixace <br>
5. Kompozice, konverze <br>
6. Hlavní typy kompozit, composition savante <br>
7. Extragramatické postupy slovotvorby (typologie, klasifikace) <br>
8. Extragramatické postupy (mot-valise) <br>
9. Tronkace a abreviace <br>
10. Neologie, neologismus <br>
11. Klasifikace, typologie neologismů <br>
12. Shrnutí<br>
Podmínky zakončení předmětu - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Kurz je zakončen písemným zápočtovým testem z probrané látky. Podrobnosti budou představeny během kurzu.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Barlézizian, Aram (2009). Précis de lexicologie du français moderne. Erevan : Université Brussov. 

Calvet, Louis-Jean (2011). Il était une fois 7000 langues. Paris : Fayard. 

Chaurand, Jacques (1977). Introduction à l'histoire du vocabulaire français. Paris : Bordas. 

Corbin, Danielle (1987). Morphologie   dérivationnelle   et   structuration   du   lexique. Tübingen : Niemeyer. 

De Saussure, Ferdinand (1972). Cours de linguistique générale. Paris : Payot. 

Dubois, Jean et al. (1999). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse. 

Ducháček, Otto (1969). A. J. Greimas. La sémantique structurale. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, pp. 23-40. 

Greimas, Algirdas Julien (1966). La sémantique structurale. Recherche de méthode. Larousse (Collection Langue et Langage).  

Lehmann, Alise ; Martin-Berthet, Françoise (2014). Lexicologie. Sémantique, morphologie, lexicographie. Paris : Armand Colin. 

Martinet, André (1967). Éléments de linguistique générale. Paris : Colin. 

Martinet, André (1979). Grammaire fonctionnelle du français. Paris : Didier. 

Matoré, Georges (1968). Histoire des dictionnaires français. Paris : Larousse. 

Mitterand, Henri (1996). Les mots français. Paris : Presses Universitaires de France. 

Niklas-Salminen, Aïno (2010). La lexicologieParis : Armand Colin. 

Mounin, Georges (1995). Dictionnaire de la linguistique. Paris : PUF. 

Picoche, Jacqueline (1976). Précis de lexicologie française. Paris : Nathan. 

Polguère, Alain (2001). Notions de base en lexicologieMontréal : Observatoire de Linguistique Sens-Texte (OLST). 

Polická, Alena (2014). Initiation à la lexicologie française. Brno : Masarykova univerzita. 

Roché, Michel. (2011). Pression lexicale et contraintes phonologiques dans la dérivation en -aie du français. Linguistica, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, pp.522. 

Tournier, Nicole ; Tournier, Jean (2009). Dictionnaire de lexicologie française. Paris : Ellipses. 

Štichauer, Jaroslav (2014). Études sur la formation des mots en français préclassique et classique. Praha : Karolinum. 

Walter, Henriette (1988). Le français dans tous les sens. Paris. 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK