PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Traduction littéraire - AFR111026
Anglický název: Literary Translation
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFR10041
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)
Seminář věnovaný literárnímu překladu se bude zaměřovat na vybrané básnické a prozaické texty 19. a 20.století. Jeho součástí je stručný úvod do díla a připomenutí českých překladatelů francouzské literatury.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Proniknout na základě zvolených francouzských textů do překladatelského "řemesla" - půjde zejména o sémantický (lexikální) rozbor a jeho prostřednictvím o hlubší pochopení výchozích textů. Tento přístup je nutný jako specifický příspěvek do tajů francouzskéhp jazyka a jako obohacení francouzsko-českého literárního kontextu.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Seminář věnovaný překládání francouzských uměleckých textů se bude konat "en ligne" každý pátek podle rozvrhu v aplikaci Microsoft Teams. S ohledem na návaznost rozvrhu bude zahájení a ukončení výuky přesně dodržováno.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Účast a aktivní podíl na semináři. Průběžná příprava překladu vybraných textů, samostatné příspěvky formou referátů.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Texty k překladu budou zvoleny po dohodě se studenty. Výuka se bude zaměřovat na autory považované za mistry francouzského jazyka (Victor Hugo, Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubertz, Guillaume Apollinaire aj.).

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Úvod do poetiky a stylistiky daných autorů, rozbor a překlad vybraných textů, samostatné výstupy studentů, diskuse o zvolených ukázkách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Aktivní účast na seminářích, průběžná příprava, schopnost analýzy vybraného textu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Viz "Literatura", analýza dalších textů po dohodě se studenty.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Práce s textem - vybrané ukázky budou studentům poskytovány prostřednictvím internetu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Znalost francouzštiny, orientace v dějinách francouzské literatury a francouzských kuloturních a společenských reílií, aktivní účast na výuce.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. (03.02.2021)

Dobrá znalost francouzštiny, aktivní přístup k analýze básnických a prozaických textů. Samostatnost v práci s literárními zukázkami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK