PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Langue pratique IV - AFR111008
Anglický název: Language Seminar IV
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Lisa Frankel, M.A.
Vyučující: Lisa Frankel, M.A.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Prerekvizity : AFR111007
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (27.01.2022)
Kurzy Langue pratique III a IV jsou vedeny dvěma vyučujícími (viz blíže oddíl Pokyny k zápisu).

Kurz Mgr. Míly Janišové je zaměřen na:
- využívání jazykových prostředků v komplexním projevu (gramatika, lexikum a frazeologie, syntaktické prostředky);
- prohloubení schopnosti porozumět autentickému mluvenému textu a dále s ním pracovat (résumé, synthese...);
- prohlubování aktivních mluvních dovedností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (27.01.2022)

MODALITÉS DE CONTRÔLE pour le cours de Míla Janišová

a) Préparation régulière aux séminaires et participation active au travail

 (Préparation des actualités  ;  travail avec les documents ; préparation des devoirs écrits)

b) Controle continu:

-          3 productions orales dont 2 résumés des actualités avec repérage du lexique clé et 1 présentation courte (10 minutes de monologue continue) sur un theme libre

-          2 écritures (textes courts)

c) Controle final:

- Test grammatical et lexical autour des éléments traités

- Contrôle de la compréhension orale – niveau B2/C1

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (27.01.2022)

Bibliografie pour le cours de Míla Janišová:

Edito B2 (éd. 2015), Didier, Paris

Alter ego B2, Hachette, Paris

Grégoire, Maia, Kostucki, Alina, Grammaire progressive du français, Clé international, Paris 1995

de Salins, G.-D., Grammaire pour l´enseignement / apprentissage du FLE, Didier / Hatier, Paris 1996

de Salins, G., Dupré La Tour, S., Exercices de grammaire pour le perfectionnement, Hatier / Didier, Paris 1991

Gohard - Radenkovic, A., L´écrit, stratégies et pratiques, Clé international, Paris 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (27.01.2022)

MODALITÉS DE CONTRÔLE 

a) Préparation régulière aux séminaires et participation active au travail

 (Préparation des actualités  ;  travail avec les documents ; préparation des devoirs écrits)

b) Controle continu:

-          3 productions orales dont 2 résumés des actualités avec repérage du lexique clé et 1 présentation courte (10 minutes de monologue continue) sur un theme libre

-          2 écritures (textes courts)

c) Controle final:

- Test grammatical et lexical autour des éléments traités

- Contrôle de la compréhension orale – niveau B2/C1

- Examen de production orale

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (27.01.2022)

Pro zapsání do kurzu Langue pratique III je požadováno splnění kurzů Langue pratique I a II. Pro zapsání do kurzu Langue pratique IV je požadováno splnění kurzů Langue pratique III a III.

Předpokládaná vstupní úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je B2.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (27.01.2022)

Semináře Langue pratique III a IV jsou zajišťovány dvěma vyučujícími. Oba semináře jsou pro studenty Francouzské filologie povinné, mohou si však zvolit pořadí vyučujících. V praxi to znamená, že zapíše-li se student/ka v ZS do semináře vedeného Mílou Janišovou, musí v LS absolvovat seminář s francouzským lektorem a naopak. V každém případě bude seminář v ZS zapsán jako Langue pratique III a v LS jako Langue pratique IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK