PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Phonétique du français I - AFR111001
Anglický název: French Phonetics I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Anotace - francouzština
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (30.08.2021)
Kurz seznamuje studenty s teoretickými východisky fonetického a fonologického popisu francouzštiny, s hláskovým systémem tohoto jazyka, s artikulací samohlásek a jejich funkcí v lexiku. Zvláštní pozornost je věnována jevům, v nichž dochází nejčastěji k interferencím s mateřským jazykem, tj. artikulaci a percepci samohlásek.

Náplní seminářů je praktická aplikace poznatků získaných v přednáškách a rozvoj vlastních řečových a percepčních dovedností. Cvičení jsou zaměřena na analýzu fonetických jevů, imitaci vzorových nahrávek (jak strukturovaných cvičení, tak autentických textů) i na vlastní produkci. Výslovnost studentů je průběžně korigována.

1) Základní pojmy fonetiky a fonologie.
2) Fonetická transkripce.
3) Fyziologie a percepce řeči I.
4) Fyziologie a percepce řeči II.
5) Francouzské a české samohlásky - úvod.
6) Artikulace a distribuce ústních samohlásek I.
7) Artikulace a distribuce ústních samohlásek II.
8) Artikulace a distribuce ústních samohlásek III.
9) Artikulace a distribuce ústních samohlásek IV.
10) Artikulace a distribuce ústních samohlásek V.
12) Artikulace a distribuce nosových samohlásek I.
12) Artikulace a distribuce nosových samohlásek II. Délka samohlásek.
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (30.08.2021)

Základní literatura

Charliac, L., Motron, A.-C., Phonétique progressive du français, CLE, 1999 (vč. zvukových nahrávek)

Dohalská, M., Schulzová, O: Fonetika francouzštiny, Karolinum, Praha 2008 (vč. zvukových nahrávek)

Další literatura

Ashby, M. – Maidment, J. (2015) Úvod do obecné fonetiky, Karolinum

Léon, P.,Phonétisme et prononciations du français, Nathan, Paris 1992

Martinet, A., Walter, H., Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, France-Expansion, Paris 1973

Warnant, L., Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Duculot, Paris 1987

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (27.09.2020)

Požadavky k zápočtu:

- alespoň 75% účast na výuce (v případě distanční výuky alespoň 75% účast na online hodinách a odevzdání všech úkolů);

- transkripční test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK