PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce z francouzské literatury - AFR10058
Anglický název: Essay (French Literature)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. (01.09.2020)
Předmět spočívá v samostatném vyhotovení písemné práce po konzultaci se školitelem ohledně tématu, rozsahu a metodologie.


Le cours consiste en la rédaction d'un travail écrit suite aux consultations avec le directeur au sujet du thème, la longuer et la méthodologie utilisée.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK