PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Akustika řeči I - AFO200003
Anglický název: Speech Acoustics I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (17.03.2020)
V teoretické části jsou představeny základní principy obecné akustiky důležité pro fonetiku, základy
psychoakustiky a stěžejní teorie produkce řeči. V seminářích jsou probrané jevy procvičovány formou praktických
činností a osvojováním si základních operací se softwarovými nástroji pro analýzu řečového signálu (např.
generování zvuků, filtrování, značkování akustického signálu dle pravidel fonetické segmentace hlásek).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (01.10.2021)

70% docházka, aktivní účast, vypracování seminární práce, závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (15.01.2024)

Ladefoged, P. (2015). A Course in Phonetics.
Fry, D. B. (1979). The Physics of Speech.
Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.
Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)
Zwicker, H. F. E. (2007). Psychoacoustics facts and models.
Fant, G. (1970). Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.
Ladefoged, P. (1996). Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson, K. (2003). Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
Kent, R. D. - Read, C. (1992). The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.
Syrový, V. (2003). Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (17.03.2020)

Hlavní tematické okruhy:

1. Fyzikální popis zvuku

  • Základní pojmy a veličiny, šíření zvuku
  • Princip Fourierových řad a transformace, spektrum a spektrogram
  • Typy zvukových vln

2. Psychoakustický popis zvuku

  • Vztah mezi frekvencí a výškou
  • Vztah mezi intenzitou a hlasitostí
  • Kvalita (barva) zvuku

3. Frekvenční charakteristiky

  • Rezonance a akustické filtry

4. Filtrová teorie produkce řeči podle Gunnara Fanta (source-filter theory)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK