PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody fonetické práce - AFO200002
Anglický název: Methodology of Phonetic Research
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (20.06.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami užívanými ve fonetickém výzkumu. Těžiště spočívá v metodách umožňujících zkoumání řečové artikulace. Teoretický výklad je podpořen praktickými cvičeními zaměřenými na základní zpracování a vizualizaci fonetických dat a na individuální vyzkoušení dostupných artikulačních metod.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (20.06.2021)

70% prezence, aktivní účast

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (20.06.2021)

Stone, M. (2010). Laboratory techniques for investigating speech articulation. In: Laver, J., Hardcastle, W. J. a Gibbon, F. E. (Eds.), The Handbook of Phonetic Sciences (2. vyd.), str. 9-38. Wiley-Blackwell.
Ladefoged, P. (2003). Phonetic Data Analysis. Blackwell Publishing.
Ball, M. J. a Code, C. (1997). Instrumental Clinical Phonetics. Whurr Publishers.
Janota, P. a Ptáček, M. (1997). Technika fonetické práce. Fonetický ústav FF UK. (vybrané kapitoly)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (21.09.2020)

Hlavní tematické okruhy:
1. Zkoumání řečové produkce: dýchání, činnost hlasivek, artikulace orgánů v ústní dutině, nazální artikulace.
2. Funkční zobrazování činnosti mozku (se zaměřením na úkoly řečové a sluchové povahy).
3. Percepční testy ve fonetice.
4. Způsoby záznamu a reprodukce řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK