PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Volný kurz finštiny - AFN300040
Anglický název: An Open Course of Finnish
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Yrjö Lauranto, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.06.2018)
Volný kurz finštiny je určen především těm, kteří mají zájem o neindoevropský typ jazyka nebo mají předepsanou
atestaci z dalšího ugrofinského jazyka. Cílem kurzu je seznámit studenty s obecnou strukturou finštiny za pomocí
vlastních výukových materiálů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (09.06.2008)

Cílem je seznámit neoborové studenty se strukturou a základními rysy finštiny

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.06.2018)

Kurz je zakončen písemným testem.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.06.2018)

Na kurzu vyučující využívá vlastní texty a další materiály.

Doporučená literatura:

Lindroos, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002

Lindroos, H., Čermák, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

White, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. FinnLectura 1997.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (26.05.2008)

seminář

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (09.06.2008)

Typ finštiny

Specifické rysy finského jazyka

Vokálová harmonie

Finská abeceda

Pádový systém a střídání kmenových souhlásek

Základy časování sloves, otázka, zápor

Číslovky

Základní typy vět

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK