PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář neliterárních textů - AFN201021
Anglický název: Translation seminar of nonliterary texts
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)
Seminář je zaměřen na základní orientaci v problematice překladu z finštiny do češtiny a na překlady různých druhů neliterárních textů. Student získá v průběhu práce v semináři s různými typy textů nezbytné základy překladatelské práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)

Cílem je seznámit studenty s co nejširším spektrem možných překladatelských zadání tak, aby si uvědomili rozdíly v překladatelském přístupu podle typu textu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)

Po teoretickém úvodu seminář předpokládá aktivní účast studentů na zpracování překladů a diskusi o překladatelských řešeních a přístupu podle typů textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (08.06.2022)
Základní studijní literatura:
Levý, J.: Umění překladu. Praha, Ivo Železný 1998.

Další odborná literatura:
BASNETT, S.: Teoksesta toiseen. Tampere: Vastapaino 1995 ISBN 951-9066-93-4.

OITTINEN R.: Kääntäjän karnevaali. Tampere: Tampere University Press 1995.

Piehl, A., Vihonen, I. (ed.): Vuosikymmen EU-Suomea, Helsinki: KOTUS 142, 2006.

Piehl, A., Vihonen, I.: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Helsinki: KOTUS 139, 2006.

Překládání a čeština (kolektiv autorů), Praha 1994, 2003.

KRIJTOVÁ, O.: Pozvání k překladatelské praxi, Praha 1997 ISBN 80-7184-215-X.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)

Tematické okruhy:
1. Z historie teorie překladu. Jazyk a kultura.
2. Ekvivalence, paralelní texty.
3. Tři základní fáze překladatelovy práce.
4. Obecné texty (dopis, zpráva atp.).
5. Úřední dokumenty.
6. Jazyk EU.
8. Odborný text.
9. Reklamní text Text a obraz.
10. Próza.
11. Poezie.
12. Drama.
13. Film.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK