PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - AES100157
Anglický název: Bachelar Seminar
Zajišťuje: Katedra estetiky (21-KEST)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AES500205
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Záměnnost : AES100158
Je prerekvizitou pro: AES100158
Anotace
Seminář se zaměří na kontrolu tvorby bakalářských prací. Jednotlivé referáty studentů předloží teze jejich
bakalářských prací, přiblíží zvolenou metodu postupu a cíle, kterých má být v práci dosaženo. Referáty budou dále
zhodnoceny vedoucími semináře a na závěr se stanou předmětem detailní diskuse.
Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literatura
Povinná literatura:
  • Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
  • Šesták, Zdeněk: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Doporučená literatura:

  • Sheppard, Anne: Aesthetics. An Introduction to the Philosophy of Art. Oxford University Press, 1987.
  • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
  • Meško, D. a kol.: Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006.
  • Henckmann, W., Lotter, K.: Estetický slovník, Praha, 1995.
  • Zuska, Vlastimil: Estetika, úvod do tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001.

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (19.10.2022)
Sylabus

Předpokládaný průběh:

1.-3. Výběr tématu práce studentem,

4. -7. Průzkum pramenů a literatury

8. -10. Formulace pracovní hypotézy, volba metodologického postupu

11.-13. Práce na vybraném subtématu práce a jeho prezentace v semináři

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK