PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kolonialismus a jeho impakt na sociokulturní vývoj indonéské společnosti - AEIN100086
Anglický název: Colonialism and its Impact on the Sociocultural Development of Indonesian Society
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s nejdůležitějšími aspekty evropské, povětšinou pak holandské,
koloniální přítomnosti v indonéském souostroví. Důraz je kladen na pochopení vzájemné interakce kolonizátor v.
kolonizovaný a jednotlivých aspektů této interakce, které ovlivnily (a mnohdy ještě stále ovlivňují) způsob vzájemného
nazírání.

Seznam přednášek:
1) Sociokulturní východisko oblasti před příchodem Evropanů
2) Příchod Evropanů do souostroví, vzájemné soupeření, ekonomicko-politické konsekvence (15.-16.st.)
3) Etablování evropského osídlení – první sídla, vymezení se vůči nativnímu obyvatelstvu
4) Resistence v. kooperace jednotlivých oblastí souostroví (historicko-politické souvislosti, „pohled z druhé
strany“)
5) Role náboženství v procesu obecného vymezení se vůči evropské přítomnosti
6) Podstata holandské koloniální správy (způsob správy a její změny v čase a prostoru aj.)
7) Japonský kolonialismus – počátky
8) Japonský kolonialismus – průběh a konec
9) Vyhlášení nezávislosti a existence koloniálních reziduí, snaha po vypořádání se s koloniálním obdobím
10) Postkolonialismus v Indonésii v souvislostech soudobého světového politicko-ekonomického dění
11) Jednotlivé aspekty koloniálního období zdomácnělé v indonéské společnosti (jazyk, chování, způsob myšlení
aj.)
12) Rezidua kolonialismu a postkolonialismu v současné indonéské společnosti
13) Interaktivní přednáška s dokumenty zabývající se danou tématikouPodmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Aktivní účast na výuce.

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná:
Aziz, M.A., Japans Colonialism and Indonesia, Springer, 1955.

Schmutzer, E.J.M., Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia 1920-31. BRILL, leiden, 1977.

Doporučená:
Adam, Ahmad. “Radical Journalism and Press Persecution in Java: 1914-1918,JEBAT, No. 20, 1992, pp. 91-105.

Alfian. Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Anderson, Benedict. Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.

Anderson, Benedict. “Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective,” Journal of Asian Studies, Vol. 42, No. 3, 1983, pp. 477-496.

Anderson, Benedict. “The Idea of Power in Javanese Culture,” in Benedict Anderson. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990, pp. 17-77.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Revised edition. London: Verso, 1991.

Anderson, Benedict. “Twilight Dogs-Jangled Nerves,” Indonesia, No. 73 (2002), pp. 129-144.

Anderson, Benedict. “Kata Pengantar,” in Tjamboek Berdoeri, Indonesia dalem Api dan Bara. Jakarta: elkasa, 2004, pp. 1-78.

Anderson, Benedict. Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination. London: Verso, 2005.

Benda, Harry J. “The Pattern of Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia,” Journal of Asian Studies, Vol. 25, No. 4, 1966, pp. 589-605.

Dick, Howard. “Japan’s Economic Expansion in the Netherlands Indies Between the

First and Second World Wars,” Journal of Southeast Asian Studies, Vol. XX, No. 2,

1989, pp. 244-272.

Foster, Anne L. “French, Dutch, British and US Reactions to the Nghe Tinh Rebellion of 1930-1931,” in Hans Antlov and Stein Tonnesson eds. Imperial Policy and Southeast Asian Nationalism 1930-1957. Surrey: Curzon Press, 1995, pp. 63-82.

Goto, Ken’ichi. ‘Returning to Asia’: Japan-Indonesia Relations 1930s-1942. Tokyo: Ryukei Shyosha, 1997.

Gouda, Frances and Thijs Brocades Zaalberd. American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism 1920-1949. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003.

Groeneboer, Kees. 1998. Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600-1950: A History of Language Policy (translated by Myra Scholz). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Kahin, George McT. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell UP.

Mrázek, Rudolf. Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002.

Reid, Anthony. The Indonesian National Revolution, 1945-1950. Hawthorn: Longmans, 1974.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK