PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obchod a obchodní trasy v indonéském souostroví: politicko-ekonomická perspektiva - AEIN100080
Anglický název: Trade and Trading Routes in the Indonesian Archipelago: a political-economic perspective
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s fenoménem obchodu v indonéském souostroví jako s prostředkem podněcujícím
kulturní transmisi nejen mezi jednotlivými geograficko-politickými ostrovními oblastmi, ale také v širším kontextu
jihovýchodní Asie.
Metodologicky předmět vychází z poznatků historie, politologie a antropologie a podporuje interdisciplinární přístup ke
studovanému tématu.

Tématické okruhy:
1. Počátky vnitroostrovního obchodu, směna zboží jako kulturní fenomén.
2. Vnitroostrovní obchod před příchodem evropské kolonizace – západní část souostroví.
3. Vnitroostrovní obchod před příchodem evropské kolonizace – východní část souostroví.
4. Čínští obchodníci jako mediátoři námořní směny v jihovýchodní Asii a jako nositelé čínských kulturních atributů.
5. Vzájemná koexistence tradičního obchodu a koloniálních obchodních smluv (1596-1750).
6. Vzájemná koexistence tradičního obchodu a koloniálních obchodních smluv (1750-1900
7. Mezinárodní obchodní tlaky na přelomu 19. a 20. století, rozvoj mezikontinentální námořní dopravy, vznik monopolů.
8. Obchodní vztahy na počátku 20. st. a během 2. sv. války (počátek exploatace přírodních zdrojů, japonská okupace).
9. Význam obchodu po roce 1945 pro nově vzniklou Indonéskou republiku.
10. Postkoloniální a poválečný politický vývoj a vznik regionálních obchodních seskupení (ASEAN).
11. Struktura současného vnitrostátního a mezinárodního obchodu Indonéské republiky.
12. Současné ekonomické vazby v regionu jihovýchodní Asie, globalizace, fenomén moderního otrokářství.
13. Sledování dokumentárního filmu o obchodní globalizaci v JV Asii (bude upřesněno dle dostupnosti)


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

aktivní účast ve výuce

pravidelná četba vybraných textů (v překladech i v originále) a následná diskuze

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná literatura:
Bulbeck D., Reid A., Tan L. Ch., Wu Y., Soueast Asians Exports since the 14th Century - Cloves, Pepper, Coffee and Sugar. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998.

Jacobs E. M., Merchant in Asia - The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century.

Leiden: CNWS Publications, 2006.

Reid A., Southeast Asia in the Age of Commerce, 2 vols. New Haven: Yale University Press,

1988 - 93.

Tagliacozzo E., Chinese Circulations - Capital, Commodities and Networks in Southeast Asia. Durham and London: Duke University Press, 2011.

Doporučená literatura:
Atsushi O., Changes of Regime and Social Dynamics in West Java - Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830. Leiden: Brill, 2006.

Landwehr, J., VOC - a bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.

Utrecht: HES Publishers, 1991.

Plummer B. G., Asean Economic Integration - Trade, Foreign Direct Investment and Finance (Advanced Research in Asian Economic Studies). Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009.

Ricklefs M. C., A History of Modern Indonesia. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Ricklefs M. C., Lockhart B., Lau B., Reyes P., and Thwin M. A., A New History of Southeast Asia. London: Palgrave Macmillan, 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK