PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonéská společnost a - AEIN100072
Anglický název: Indonesian Society a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Předmět je věnován studiu indonéské společnosti od raných počátků formování sociokulturních vztahů až po období
evropské influence. Studenti budou seznámeni s obecnými zákonitostmi vstupujícími do interaktivního procesu vzniku,
etablování se a rozvoje sociokulturních aspektů odrážejících se v každodenním životě, v osobní zkušenosti, politice i
sociálních vztazích celé Indonésie.
Primárním nástrojem je zvolena antropologická perspektiva, která poskytuje ucelený přehled o historických i
současných indonéských reáliích a která současně dovoluje senzitivnímu pozorovateli rozpoznávat mnohé, na první
pohled skryté, detaily z každodenního života obyvatel Indonésie.

Obsah:
1) Co je to kultura, kulturní studia a formy kultury
2) Indonéské národní motto “Bhineka tunggal ika”
3) Geografická perspektiva: geografie a klima jako determinant kulturní rozmanitosti
4) Demografická perspektiva: etnické složení a strutkura osídlení
5) Lingvistická perspektiva: jazyková situace v Indonésii
6) Etnická perspektiva: pohled do minulosti (akulturace x enkulturace v indonéském souostroví)
7) Antropologická perspektiva: unikátní rysy duchovní a materiální kultury Indonésie
8) Nativní náboženské systémy (animismus – kosmogonie, obřadní život aj.)
9) Nativní náboženské systémy (adat)
10) Příbuzenství: tradiční rodové vazby
11) Tradiční rodové vazby a islám
12) Etnická perspektiva: já v. okolní svět

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Aktivní účast na výuce.

Písemný test s ústním dozkoušením.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná literatura:
Forshee, Jill. 2006. Culture and Customs of Indonesia. Westport, CT: Greewood Press.

Doporučená literatura:

Peacock, James L. 1973. Indonesia:An Anthropological Perspective. Pacific Palisades,California: Goodyear Publishing

Chamber-Loir, Henri and Anthony Reid eds., The Potent Dead: Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia. Honolulu. University of Hawai Press 2002.

Fox, James, J. ed., Inside Austronesian Houses. Perspectives on Domestic Designs for Living. Canberra: ANUE Press 1993.

Holt, Claire. Art in Indonesia. Continuities and Change. Ithaca, NY: Cornell University Press 1967.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK