PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonéština – jazyk IIIa - AEIN100066
Anglický název: Indonesian – Language IIIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
V tomto kurzu je kladen důraz na upevňování a procvičování gramatických jevů probraných v předchozích kurzech. Další
významnou aktivitou je čtení novinových článků, které jsou překládány a rozebírány po stránce gramatické. Velký důraz
je kladen na schopnost prezentovat náročnější témata a schopnost vyjádřit svůj názor.
Průběh kurzu:
• Různá použití sufixu –an.
• Další případy užívání sufixu ber- (např. reciprocita a reduplikace).
• Reduplikace sloves.
• Vytváření podstatných jmen ze sloves nebo přídavných jmen.
• Další případy užití vztažného zájmena yang.
• Doplňující informace ke spojkám.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Základní studijní literatura:
Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010.

Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998.

Paliwal, C.D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998.

Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000.

Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001.

Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca & kosakata, Yogyakarta 2001.

Noviny a časopisy:
Kompas

Media Indonesia

Tempo

Warta Ekonomi

Doporučená literatura:
Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996.

Sneddon, J. N., Understanding Indonesian Grammar: A Student's Reference and Workbook, Sydney 2003.

Další studijní pomůcky:
Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003.

Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997.

Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK