PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk III b - AEIN100049
Anglický název: Practical Indonesian Language III b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
Kurz je koncipován jako závěrečný jazykový kurz bakalářského programu, studenti by měli dosáhnout středně
pokročilé úrovně jazykových znalostí. Měli by být schopni v indonéštině hovořit na konkrétní témata a číst
samostatně indonéské texty. Během tohoto kurzu je opět rozšiřována slovní zásoba a procvičovány gramatické
jevy osvojené na hodinách gramatiky. Velký důraz je kladen na schopnost prezentovat náročnější témata a
schopnost vyjádřit svůj názor.
Diskuse ve skupinách.
Příklady vybraných témat k diskusi:
1. Turismus v Indonésii
2. Globální oteplování a jeho spojitost s Indonésií
3. Anti-pornografický zákon v Indonésii
4. Zdraví a hygiena v Indonésii
5. Demonstrace v Indonésii
6. Náboženství v Indonésii
7. Dětská práce v Indonésii
8. Sociální třídy v Indonésii
9. Vztahy mezi Indonésií a Malajsií
10. Vztahy mezi Indonésií a Českem
Další aktivity:
 Konverzace nad přečtenými novinovými články.
 Poslech náročnějších nahrávek rodilých mluvčích, reagování na mluvené slovo.
 Diskuse o současném dění v Indonésii.
 Analýza přísloví.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Zkouška se bude skládat ze dvou částí: nejprve všichni studenti najednou zhlédnou video a písemně zodpoví na otázky, které se k němu budou vztahovat. Poté bude následovat individuální ústní zkouška, při které bude student s učitelem diskutovat o zhlédnutém videu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Základní studijní literatura: Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Harmin Lee; Dorsy Lesmana, Indonesian Conversation for Foreigners, Singapore. Nordholt H. S., Steijlen, F., Percakapan Bahasa Indonesia/Conversations in Indonesian, Leiden 2008. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003. Robson, S., Instant Indonesian : How to Express 1,000 Different Ideas with Just 100 Key Words and Phrases, Boston 2004. Nur Airifin Chaniago, Arief Budiman, Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia, Bandung 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK