PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk I b - AEIN100045
Anglický název: Practical Indonesian Language I b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
Úvodní intenzivní kurz indonéského jazyka je zaměřen především na osvojování praktických jazykových
dovedností a procvičování učiva probraného ve studijním předmětu Gramatika indonéštiny I.b. Velký důraz je
kladen na konverzaci a schopnost používat naučenou slovní zásobu. Důležitou součástí tohoto semináře je i
poslech nahrávek v indonéském jazyce. Studenti napíší několik krátkých prací v indonéštině, z nichž poté některé
(již opravené) budou prezentovat v hodině.
Cíl tohoto kurzu:
 Osvojit si základní slovní zásobu.
 Být schopen konverzovat na témata spojená s každodenním životem.
 Být schopen vysvětlit indonéské slovo v indonéštině.
Tematické a konverzační okruhy:
 Dávání rad (např. sebaiknya jangan merokok, saya anjurkan/sarankan untuk tidur yang banyak, etc.)
 Rodina a rodinní příslušníci.
 Popis osob.
 Popis zvířat.
 Plánování výletu.
 Telefonování.
 Počasí.
 Konverzace v obchodním domě (nákup oblečení).
 Konverzace na trhu a v kuchyni (nákup potravin a vaření).
 Konverzace v restauraci (objednávání jídla).
 Konverzace v bance a na poště.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Atestace je ústní a vychází z témat probíraných na hodinách. Absolvování zkoušky z předmětu Praktický jazyk I.b je podmínkou k zápisu Praktický jazyk II.a.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Wright, J., Pandai. Education Services, Australia 2002 Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Tina Mariani, Survival Indonesian: Daily Bahasa Indonesia for Foreigners: An Elementary Course, Jakarta 1995. Yock Fang Liaw, Munadi Patmadiwiria, Abdullah Hassan, Speak Standard Indonesian : A Beginner's Guide, Singapore 2003. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK