PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika indonéštiny III a - AEIN100042
Anglický název: Indonesian Grammar III a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)
V kurzu Gramatiky indonéštiny III.a je kladen důraz na upevňování a procvičování gramatických jevů probraných v
předchozích kurzech Gramatika indonéštiny II.a a Gramatika indonéštiny II.b. Další významnou aktivitou je čtení
novinových článků, které jsou překládány a rozebírány po stránce gramatické.
Průběh kurzu:
 Různá použití sufixu –an.
 Další případy užívání sufixu ber- (např. reciprocita a reduplikace).
 Reduplikace sloves.
 Vytváření podstatných jmen ze sloves nebo přídavných jmen.
 Další případy užití vztažného zájmena yang.
 Doplňující informace ke spojkám.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Aktivní účast na hodině, průběžná důkladná domácí příprava a samostudium příslušné literatury. Při zápočtu student prokáže praktickou znalost probraných gramatických jevů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Základní studijní literatura: Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Paliwal, C.D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998. Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000. Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001. Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca  kosakata, Yogyakarta 2001. Noviny a časopisy: Kompas Media Indonesia Tempo Warta Ekonomi Doporučená literatura: Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996. Sneddon, J. N., Understanding Indonesian Grammar: A Student's Reference and Workbook, Sydney 2003. Další studijní pomůcky: Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003. Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997. Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK