PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. - ADV500005
Anglický název: Mater Thesis Seminar I
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (02.10.2023)
V diplomovém semináři pracují studenti s vybraným školitelem na své diplomové práci. Seminář je veden
individuální formou konzultací. Termín prezentací v ZS 2023 je 4.12.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK