PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody současné teatrologie I. - ADV500002
Anglický název: Methods of Contemporary Theatre Studies I
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (24.04.2019)
Povinný kurz určený studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia. V zimním semestru, jehož tématem je
vnímání divadelního díla, se v semináři zabýváme základními texty od sémiotiky přes fenomenologii a ontologii ke
kognitivním vědám. Podrobný seznam textů včetně textů samotných je v moodle kurzu. heslo: teorie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK