PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do divadelní vědy I. - ADV100001
Anglický název: Introduction to Theatre Studies I
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ADV100002
Anotace
Úvod do studia divadla seznámí posluchače se základními pojmy teatrologie, a to prostřednictvím několika textů. S
pomocí základních esejů Romana Jakobsona a Jana Mukařovského si vymezíme divadlo jako aktivitu
provozovanou ve sféře umění, s pomocí Kotteho příručky Divadelní věda: úvod pak budeme ohledávat pomezní
území divadla a naučíme se také používat základní pojmy, které divadlo a jeho mezní území pomáhají popisovat.
Atestace proběhne formou skupinových prezentací.

Texty:
Roman Jakobson. Co je poezie?
Roman Jakobson: Dominanta. Obojí in: Roman Jakobson. Poetická funkce. Ed. Miroslav Červenka. Jinočany:
H&H, 1995.
Andreas Kotte. Divadelní věda: úvod. Praha: KANT pro AMU v Praze, 2010.
Jan Mukařovský: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In: Jan Mukařovský. Studie I. Ed. Miroslav
Červenka a Milan Jankovič. Brno: Host, 2007.
Poslední úprava: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK