PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přednášky Teatrologické společnosti - ADV0000500
Anglický název: Lecture Series of Czech Association for Theatre Research
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [TS]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (26.09.2023)
Cyklus přednášek je organizován Teatrologickou společností s podporou dalších teatrologických pracovišť a
kateder: Kabinetu pro studium českého divadla IDU, Katedry divadelních studií FF MU. Katedry divadelní vědy FF
UK a Divadelního oddělení NM.

Přednášky jsou otevřené jak studujícím, badatelkám a badatelům v oblasti teatrologie a příbuzných oborů, tak i
všem dalším zájemcům z řad širší veřejnosti. V rámci programu se konají přednášky hostů z tuzemských i
zahraničních odborných pracovišť, ale i hostů působících mimo akademickou sféru. Témata přednášek se vztahují
k divadelní kultuře v jejím nejširším pojetí. Přednášky probíhají dle aktuálního programu vždy od 17 hodin v
hybridní formě – aktuální odkaz na streamování přednášky najdete vždy na webových stránkách
https://www.teatrologie.cz/, příp. na stránkách pořádajícího pracoviště. Pražské přednášky se konají v prostorách
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1; brněnské na Katedře divadelních studií FF MU, Gorkého 7.

Zájemci a zájemkyně o fotografie a záznamy z přednášek mohou navštívit webové stránky
https://www.teatrologie.cz/prednasky, případně se obrátit pro přístup na e-mail teatrologie@teatrologie.cz

Program:

· • 5. října – Dagmar Podmaková: Zdanlivá pominuteľnosť (scénografie) (Praha)
• 18. října – Zsolt Almási: AI? Predictive Media. Art? (Brno)
• 1. listopadu – Lisa Peschel: Humor in Terezin Ghetto (Brno)
• 29. listopadu – Michaela Mojžíšová – Operní režisér Peter Konwitschny a jeho boj proti „mrtvé opeře“
(Brno)
• 14. prosince – Radka Kunderová: Hledání nové společenské funkce divadla: české a bývalé
východoněmecké divadlo po roce 1989 (Praha)
• 11. ledna – Kateřina Korychová: Opustit bezpečí studovny. Co může přinést terénní výzkum? (Praha)

Přednášky sice probíhají hybridně, ale pražské přednášky jsou pro studenty prezenční, link na ZOOM je jen pro
mimopražské odborné hosty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK