PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
K počátkům teatrologie: první pokusy o recepci dramatu a divadla - ADV0000127
Anglický název: To the Beginnings of Theatre Studies: The First Attampts at the Reception of Drama and Theatre
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Anotace
Seminář se bude zabývat výkladem prvních textů, které zkoumají drama a divadlo, ať již přísně teoreticky, nebo se
divadlem zabývají jakožto společenským jevem. Postupně tedy budou analyzovány „kanonické” texty, ale i texty v
našem prostředí méně známé. Seminář se zaměřím především na otázky, které se i díky těmto skladbám v
evropské kultuře objevily poprvé nebo naši kulturu zásadním způsobem ovlivnily.
V semináři tak poznáme předplatónskou reflexi dramatu a divadla, Platónovu Ústavu, Aristotelovu Poetiku,
Horatiovo Umění básnické, pozdněantické gramatiky, Longinův spis O vznešeném atd. Posledním textem, který v
semináři přečteme, bude Schillerovo Divadlo jako mravní instituce.
Poslední úprava: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK