PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Antická mytologie - ADV0000026
Anglický název: Ancient Mythology
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (06.02.2020)
Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenty s antickou mytologií, jejími kořeny a její specifickou poetikou. V
jednotlivých přednáškách se studenti seznámí s hlavními mýtickými příběhy a jejich protagonisty. Absolvování
kurzu studentům umožní, aby poznali hlavní mýtické v antickém umění a orientovali se v mýtických příbězích, na
které odkazují antická řecká literární a výtvarná díla.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK