PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny světového divadla II.: Divadlo evropského středověku - ADV0000022
Anglický název: World Theatre History II: Medieval European Theatre
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Christov, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (06.02.2020)
Přehledová přednáška je zaměřena na evropské středověké světské a náboženské drama a divadlo. Ve snaze
poukazovat na odlišnosti jednotlivých jazykových i kulturních oblastí, na rozmanitost jednotlivých žánrů, na jejich
stránku tematickou, budou studenti moci sledovat pozici divadelních projevů v rámci středověké společnosti - a na
straně druhé také s univerzalitou evropské středověké kultury. Seznámí se se stěžejními autory středověkých
dramatických textů i s texty (nezřídka anonymními) samotnými (Adam de la Halle, Fraška o kádi, Fraška o Mistru
Pathelinovi, Everyman, Hans Sachs, Gil Vicente aj.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK