PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umělecké řemeslo - ADUV00113 (Bc 2006-2008)
Anglický název: Arts and Crafts
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK