PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Barokní malířství v Čechách - ADU500540
Anglický název: Baroque paintting in Bohemia
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (25.01.2022)
Barokní malířství v Čechách

PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.

Kurz o barokním malířství v Čechách bude založen na představení základních tematických okruhů (problémů) a hlavních uměleckých osobností 17. a první poloviny 18. století. Pozornost bude zaměřena na Prahu, která jako přirozené politické, ekonomické i kulturní centrum země k sobě poutala nejlepší umělce, také náročné objednatele a sběratele umění. Dění v Praze mělo ovšem prostřednictvím objednávek zásadní dopad i na rozvoj barokního malířství v celých Čechách. Přijímání uměleckých inovací a rozvíjení nových řešení bude dále podáno v širších geografických souvislostech střední Evropy se zaměřením na hlavní umělecká centra Itálie a Nizozemí. Do takového záběru patří jak pozdní tvorba dvorských malířů císaře Rudolfa II., tak kvalitativně i slohově nevyhraněná tvorba období třicetileté války. Zvláštní pozornost bude věnována Karlu Škrétovi jako hlavnímu protagonistovi nového, barokního slohu, také jeho současníkům A. Stevensovi či M. Zimprechtovi a bezprostředním následovníkům. Představeny budou také výrazné osobnosti závěru 17. století a počátku století následujícího (J. J. Heinsch, M. L. Willmann, J. K. Liška). Umělecká konjunktura v Čechách první třetiny 18. století je v malířství spojována s Petrem Brandlem, jehož osobitý umělecký projev se utvářel při spolupůsobení jeho vrstevníků, zejména J. R. Byse či M. V. Halbaxe.

požadavky ke zkoušce:
Ústní zkoušení z látky probrané během přednášek s možností prohloubení studia literatury uvedené níže. Pro studenty magisterského studia vyžaduji navíc studium alespoň jednoho z uvedených titulů (struktura knihy, základní problémy, vlastní reflexe tématu).

Literatura:
Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo (kat. výst.), Praha 2010.

Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty, Praha 2011.

Štěpán Vácha – Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens – Jan Bedřich Hess – Matěj Zimprecht, Praha 2017.

Michal Šroněk, Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti, Praha 2006.

Jaromír Neumann, Petr Brandl, ed. Andrea Steckerová, Praha, 2016.

Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl (1668-1735). Studie, Praha 2018.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK