PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umělecké výstavy - ADU500322
Anglický název: Art exhibitions
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100469
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2020)
Umělecké výstavy – počátky a proměny v Čechách 19. století
Pavla Machalíková

Uměleckohistorické cvičení

Jednosemestrální kurz se zaměří na výstavu jako médium zveřejnění uměleckého díla v moderní společnosti. Úvodní část nastíní situaci kolem vzniku první veřejné výstavy v Praze, včetně vazeb na umělecké školení a na dosavadní prezentace uměleckých děl. Zaměříme se na další vývoj způsobů vystavování uměleckých děl a pokusíme se ukázat jeho motivy a strategie. Důraz bude kladen na specifika českého prostředí, která budou prezentována v evropském kontextu. Časově bude kurz zaměřen na 19. století, s přesahy do počátku století následujícího.
Z hlediska hodnocení účastníků bude důraz kladen na aktivní přípravu (práce s literaturou) a podíl na diskusi. Mimo to bude cílem naučit se pracovat s dobovými materiály (katalogy, recenze v periodickém tisku atp.) a využít je pro samostatnou analýzu jedné zvolené výstavy. Výsledky budou podkladem pro prezentaci v hodině a pro závěrečnou písemnou práci.

Výslednou atestací bude krátká písemná práce podle zadaných parametrů (samostatné zpracování dokumentace a „hesla“ k jedné vybrané výstavě)


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2020)

DOPORUČENÁ literatura – výběrově, s důrazem no novější tituly

(Vybrané zahraniční tituly nepřístupné z jiných zdrojů budou zpřístupněny účastníkům kurzu lektorkou v knihovně ÚDU AV ČR, Husova 4 k prezenčnímu studiu.)

 

Eva Bendová – Václav Hájek, Ozbrojené oko, nuda a zvířecí diváci, in: Pavla Machalíková – Eva Bendová (edd.), Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století, Brno – Plzeň 2019, s. 71–81

Zdeněk Hojda, Geneze uměleckých výstav v Praze 1791–1851, Documenta Pragensia XII, 1995, s. 317–324

Zdeněk Hojda – Roman Prahl, Pokus o český panteón umění – Jubilejní výstava, in: Marta Ottlová – Milan Pospíšil (edd.), Umění a civilizace jako divadlo světa, Praha 1993, s. 66–74

Birgit Lange, „Der Stufengang der vaterländischen Kunst.“ Die Prager Akademieaustellungen der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde (1821–1833), in: Susanne Kimmig-Völkner – Eva Pluhařová-Grigienė – Kai Wenzel (edd.), Gestaltungsräume. Studien zur Kunstgeschichte in Mittel- und Ostmitteleuropa. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Michaela Marek, Regensburg 2017, s. 79–99

Pavla Machalíková – Tomáš Winter – Milan Pech – Vladimír Czumalo, Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960, Řevnice – Praha 2019 (zejm. s. 132–153 o dobových prezentacích lidového umění)

Pavla Machalíková, Josef Führich, andělé v Altlerchenfeldu a první výstava Führichovy sbírky v Liberci, Fontes Nissae II/2020 (v tisku)

Roman Prahl, Mikuláš Lehmann. Kapitola z dějin pražských galerií umění, Staletá Praha 23, 1997, s. 23–38

Roman Prahl, Soukromá Společnost vlasteneckých přátel umění a veřejnost, in: Kristina Kaiserová – Ivan Martinovský (edd.), Umění a veřejnost v 19. století, Ústí n. L. 1998, s. 77–93

Roman Prahl et al., Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen Epochen und Völkern, Prag 2000 (příslušné části)

Roman Prahl, Počátky a „konce“ výtvarné kritiky v Praze. In: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech / Praha – město zpráv a zpravodajství. Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek eds. Documenta pragensia 19, Praha 2001, s. 305–318

Vít Vlnas, Obrazárna v Čechách 1796–1918, Praha 1996

Tomáš Winter, A Fascination with Folk Art: Modernism and the Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913, Umění/Art LXII, 2016, č. 3–4, s. 240–253

 

------------

 

Bruce Altshuler (ed.), Salon to Biennial – Exhibitions That Made Art History, Vol. I, 1863–1959, London 2008 (ÚDU)

Bruce Altshuler (ed.), Biennials and Beyond – Exhibitions That Made Art History, Vol. II, 1962–2002, London 2013 (ÚDU)

Bruce Altshuler, The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century, New York 1994 (ÚDU)

Marta Filipová (ed.), Cultures of International Exhibitions 1840–1940: Great Exhibitions in the Margins, Farnham – Burlington 2015

Francis Haskell, The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, New Haven – London 2000 (ÚDU)

Jens Hoffmann (ed.), Show Time: The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art, London 2008 (ÚDU)

Charlotte Klonk, Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800 to 2000, New Haven 2009

Georg Friedrich Koch, Die Kunstausstellung: ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Berlin 1967 (UPM C11951)

Katharina Köpping, Die Ausstellungen der Akademie für bildende Künste Dresden im 19. Jahrhundert. Konzeptionen und Tendenzen, Saarbrücken 2011 (ÚDU)

André Malraux, Le Musée imaginaire, Paris 1947

Barbara Marx – Karl Siegbert Rehberg (edd.), Sammeln als Institution. Von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates, Berlin 2006 (vybrané pasáže) (ÚDU)

Mária Orišková (ed.), Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo-americkej kritickej teorie múzea, Bratislava 2014

Martina Pachmanová, Ex-pozice: o vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Praha 2018

Eeva Liisa Pelkonen, Exhibit A. Exhibitions that transformed architecture 1948–2000, London 2018 (ÚDU)

U. Weber-Felber – S. Heinisch, Ausstellungen. Zur Geschichte eines Mediums, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften II, 1991, Heft 4, s. 7–21

Maia Wellington Gahtan – Donatella Pegazzano (edd.), Monographic Exhibitions and the History of Art, New York – London 2018 (ÚDU)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK