PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umění 19. století mezi tradicí a inovací - ADU500302
Anglický název: 19th Century Art between Tradition and Innovation
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (20.09.2019)
Kurz se zaměří na zkoumání umění 19. století z hlediska otázky, jakým způsobem byly v této době přehodnocovány historické tradice, zažité umělecké postupy a tradiční styly, a na druhou stranu jak se utvářely zcela nové umělecké strategie, které souvisely se vznikem moderního uměleckého provozu a institucí, včetně publika, a které se promítly do umění následující epochy. Východiskem bude četba vybrané literatury k jednotlivým tématům. Materiálově se kurz zaměří především na české umění 19. století. Kurz bude mít formu uměleckohistorického cvičení, a proto bude kladen důraz na vlastní práci a diskusní vstupy účastníků. Kurz bude uzavřen krátkou písemnou prací, v rozsahu 8–10 ns textu. Závěrečná klasifikace bude zahrnovat nejen hodnocení písemné práce, ale také průběžné přípravy a aktivní účasti studenta.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (06.06.2019)

Základní doporučená literatura:

Roman Prahl, Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Prag 2000.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017

Markéta Theinhardt (ed.), L´art de l´Europe centrale, Paris 2008

 

(Literatura bude postupně poskytována k jednotlivým tematickým blokům a bude součástí sylabu kurzu, který studenti obdrží na začátku kurzu.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK