PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná stáž - ADU500237 (Mgr.)
Anglický název: Professional Internship
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
PhDr. Tomáš Murár, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (02.10.2017)
Předmět je určen zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je
hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) na pracovištích s nimiž
má náš ústav sjednanou smlouvu o odborných stážích. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a
oddělení 40 hodin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK