PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář umění mezi gotikou a renesancí I: (Bc 2016-2021) - ADU100557 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar of gothic and renaissance Art I: (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (12.09.2022)
Seminář Umění středověku II. - Od gotiky k renesanci
doc. PhDr. Michaela Ottová – PhDr. Petr Macek – PhDr. Jan Klípa,
Sochařství, malířství a architektura 12.–16. století a jejich kontexty
Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií.

Aktivity semináře:
- společné seminární téma. Již osvědčený pokus o společnou práci, společné přemýšlení a diskuzi. Poprvé zahraniční téma! Kostel sv. Štěpána ve Vídni ze všech stran
- komentované exkurze po současných výstavách středověkého a raně novověkého umění
- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung
- reading group - společné čtení a recenze klíčových článků, knih a výstavních katalogů
- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - může jít samozřejmě i o témata mimo téma společné (Vídeň, kostel sv. Štěpána), výběr je možný po dohodě s pedagogy, též možné je pokračování z loňského roku, tzv. do hloubky...

Pro nové studentky a studenty! Nebojte se zahraničního tématu a němčiny! Máme pro vás určité pomocníky...zeptejte se svých zkušenějších kolegů či kolegyň. Do Vídně se společně určitě podíváme!
Těšíme se na vás! Začínáme v učebně, v úterý 4. 10. v 10:50!!!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK