PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Současná česká architektura: - ADU100539
Anglický název: Contemporary Czech architecture:
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Současná česká architektura 2021/21
Veřejné stavby / veřejný prostor

Ve školním roce 2021/22 bude Současná česká architektura zaměřena na téma veřejných staveb a zásahů do veřejného prostoru obecně. Budeme sledovat nejen postavené stavby, ale také projekty, které mají být v blízké době realizovány - v čele s vyhlášenou mezinárodní soutěží na Vltavskou filharmonii. Jako v minulých (necovidových) letech, i tentokrát budou součástí předmětu exkurze a setkání se současnými architekty. Cvičení je určeno pro studenty bakalářského i magisterského studia (včetně prvních ročníků). Podmínkou získání atestace je aktivní účast a přednesení referátu nebo zpracování písemné práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK