PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář umění první poloviny 20. století: Francouzské moderní umění v českých sbírkách (Bc 2016-2021) - ADU100537 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar of the Art 1900-1950 I: French modern Art in the Czech collections (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.06.2021)
Seminář umění první poloviny 20. století I: Rámování evropské moderny a avantgardy
Akademický rok 2019/2020, ZS/LS, St 12:30-14:00
Doc. PhDr. Marie Rakušanová
Podmínky absolvování: účast na seminářích (absence tolerovány pouze ze zdravotních důvodů, omluvy přijímány předem), aktivní podíl na diskusích, schopnost číst odborné texty alespoň v jednom ze světových jazyků, prezentace jednoho referátu na vybrané téma, odevzdání písemné práce v rozsahu 8-10 normostran, s poznámkovým aparátem, bibliografií a případně obrazovou přílohou.

Seminář se zaměří na mapování rozličných metodologických přístupů k významným osobnostem, dílům a fenoménům evropského moderního umění a avantgardy. Účastnice (či účastník) semináře, bude číst, analyzovat a komparovat odborné texty rozličně orientovaných historiček a historiků umění, vyslovujících se však k totožnému fenoménu z oblasti evropského moderního a avantgardního umění. Díky tomu bude moci nahlédnout konkrétní uměleckohistorický problém z různých stran a své postřehy sdělit semináři v rámci svého referátu a následné diskuse. Cílem semináře je však také upozornit na významný aspekt uměleckohistorického výkladu, spočívající v jeho nedefinitivnosti, neukončitelnosti a subjektivitě. Žádná interpetace uměleckého díla si nemůže nárokovat absolutní pravdivost a správnost. Na druhou stranu se však každý další uměleckohistorický výklad stává součástí samotného uměleckého díla, má moc budovat jeho kanonický status, nebo jej naopak revidovat a nabourávat, ať už z pozice feministického, postkoloniálního, nebo sémioticky zaměřeného dějepisu umění, jak bude na příkladu konkrétních uměleckohistorických textů názorně ukázáno.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.06.2021)

Michael Baxandall, Fixation and Distraction: The Nail in Braque’s Violin and Pitcher (1910), in: John Onians (ed.), Sight and Insight: Essays on Art and Culture in Honour of E. H. Gombrich at 85, London 1994, s. 398–415; Yve-Alain Bois, The Semiology of Cubism, in: William Rubin – Kirk Varnedoe – Lynn Zelevansky (edd.), Picasso and Braque. A Symposium, Museum of Modern Art, New York 1992, s. 174–175; Benjamin Buchloh, The Primary Colours for the Second Time. A Paradigm Repetition of the Neo-Avant-Garde, October, 1986, č. 37. s. 41-52; Georges Didi-Hubermann, Ninfa moderna. Esej o spadlé draperii, Praha 2009; Hal Foster, Compulsive Beauty, Cambridge – London 1995; Michel Foucault, This is not a Pipe, Berkeley – Los Angeles 1983; Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu, in: Idem,  Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Komunistické postskriptum, Praha 2010, 25-124; Roman Jakobson, Co je poezie? (1933), Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch (1956), in: idem, Poetická funkce, Jinočany 1995, s. 55–74; Frederic Jameson, The Prison House of Language, Princeton 1972; Wolfgang Kemp, Foto-Essays, München 2006; Rosalind KRAUSS: Obraz, text a index: poznámky k umění 70. let (1977). In: Karel CÍSAŘ: Co je fotografie? Praha 2004, 251-270; Rosalind Krauss, The Motivation of the Sign, in: William Rubin – Kirk Varnedoe – Lynn Zelevansky (edd.), Picasso and Braque. A Symposium, Museum of Modern Art, New York 1992, s. 261–286; Robert S. Nelson – Richard Shiff, Critical terms for art history, Chicago 1996; Linda Nochlin, Bathers, Bodies, Beauty, Cambridge 2006 s. 101-152; Tomáš Pospiszyl (ed.), Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998; Leo Steinberg, The Philosophical Brothel, October, č. 44, Spring 1988, s. 7–74; Leo Steinberg, The Prague Self-Portrait and Picasso's Intelligence, in: Anne Baldassari (ed.), Cubist Picasso (kat. výst.), Musée Picasso, Paris 2007; Peter Bürger, Teorie avantgardy (1974), česky: Praha 2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK